Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej

20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

3.      Wolne głosy i wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia

 

                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                        /-/ Arleta Adamczak – Puk