Facebook
Youtube

Informacja z codziennych przeglądów stada drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z roku 2017, poz. 722) informuje, że każda osoba utrzymująca drób w chowie przyzagrodowym jest zobowiązana do prowadzenia "Informacji z codziennych przeglądów stada drobiu”.  W załączeniu, do pobrania, przykładowy wzór informacji z przeglądów stad drobiu. 

Pliki do pobrania: