Facebook
Youtube

Modernizacja energetyczna: opinia kominiarska, mapy , nadzór inwestorski , roboty modernizacyjno - energetyczne budynków użyteczności publicznej, wykonane roboty, opracowywanie ekspertyz, tablice informacyjne, przyłączenie do sieci gazowej, projekt oświetlenia

Podana wartość inwestycji oraz dofinansowania z WRPO jest kwotą planowaną.