Facebook
Youtube

Nowa siedziba nietążkowskiej biblioteki

Oficjalne otwarcie nowej siedziby nietążkowskiej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śmiglu odbyło się 28 grudnia 2017 r. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie burmistrz Małgorzata Adamczak, Eugeniusz Kurasiński dyrektor Centrum Kultury, radna Arleta Adamczak-Puk oraz Danuta Hampel – kierownik MBP w Śmiglu.

Przypomnijmy, inwestycja polegająca na „Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia biblioteki publicznej wraz z przebudową i budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Nietążkowie” kosztowała 159 352,40 zł. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. 

Dofinansowanie w wysokości 135 347,00 gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub też kulturalnej.

Nową siedzibę ozdobi drewniany szyld, który jest prezentem od czytelników.

 AKA