Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej

22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
  3. Wolne głosy i wnioski.         
  4. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Arleta Adamczak – Puk