Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

   Informacja

 

 

Informuję, że  28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
  3. Wolne głosy i wnioski.         
  4. Zakończenie posiedzenia

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Arleta Adamczak – Puk