Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Planowania i Rozwoju

28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Rozwoju.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia

  

Przewodniczący Komisji

                                                                             /-/ Sławomir Grzelczyk