Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Planowania i Rozwoju

29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Rozwoju.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, a także projektu WPF na lata 2018-2025.

3.      Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

4.      Wolne głosy i wnioski.

5.      Zakończenie posiedzenia

 

                                           Przewodniczący Komisji

                                           /-/ Sławomir Grzelczyk