Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Planowania i Rozwoju

20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Rozwoju.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych na komisję.

3.      Wolne głosy i wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia.

 

                                                   Przewodniczący Komisji

                                                    /-/ Sławomir Grzelczyk