Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

4 grudnia  2017 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

3.      Wolne głosy i wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                 Przewodnicząca Komisji

                                                                    /-/ Anna Jaworska