Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Informuję, że  30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji 

/-/ Lech Żak