Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska

dnia  24 sierpnia 2017 r (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.  

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zapoznanie się z realizacją działań prowadzonych przez Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Kościanie.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                      Przewodniczący Komisji 

                                                                                          /-/ Alfred Splisteser