Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska

30 listopada 2017 r (czwartek) o godz. 10:30 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.  

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, a także projektu WPF na lata 2018-2025.

3.      Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

4.      Wolne głosy i wnioski.

5.      Zakończenie posiedzenia

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                                         /-/ Alfred Splisteser