Facebook
Youtube

XL sesja Rady Miejskiej Śmigla

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Burmistrza Śmigla WO.0006.13.2017 z 30 listopada 2017 r.  zwołuję XL sesję Rady Miejskiej Śmigla.

Sesja odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2017 roku o godz. 13:00 w sali sesyjnej Rady w Urzędzie Miejskim Śmigla.

  Porządek Sesji:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przedstawienie porządku sesji.

3.     Podjęcie uchwały:

1)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Śmigiel na 2017 rok,

2)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2017 – 2025,

3)  w sprawie emisji obligacji Gminy Śmigiel oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

4.     Wolne głosy i wnioski.

5.     Zamknięcie sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                                                                                  /-/ Wiesław Kasperski