Facebook
Youtube

XXXIII sesja Rady Miejskiej Śmigla

Z A W I A D O M I E N I E

 

w czwartek 29 czerwca 2017 r. o godz.16:00 w sali sesyjnej Rady,

w Urzędzie Miejskim Śmigla, odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej Śmigla

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla.
 6. Informacja o działalności Burmistrza Śmigla w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zapytania sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli.
 9. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie rozpatrzenia petycji,

2)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2017,

3)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego,

4)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego,

5)      w sprawie przyjęcia pomocy finansowej,

6)      w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego,

7)      w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego,

8)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pięciu lokali wchodzących w skład nieruchomości położonej w Śmiglu przy ulicy Sienkiewicza 14,

9)      w sprawie zmiany nazwy ulicy „Janka Krasickiego” na „Ignacego Krasickiego” w Śmiglu,

10)  w sprawie nadania nazwy ulicy Przemysłowej w Koszanowie.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie sesji.

 

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                                                                                      /-/ Wiesław Kasperski