Facebook
Youtube

Zmarł dh Kazimierz Król

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

dh Kazimierza Króla  

byłego, wieloletniego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie.

W imieniu śmigielskiej społeczności składamy Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia.

 

Burmistrz Śmigla                        Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

                                         /-/ Małgorzata Adamczak                                   /-/ Wiesław Kasperski