Facebook
Youtube


Inwestycje

Nazwa Wartość inwestycji Wartość dofinansowania Rok Miejscowość
Projekt: Praktyczna lekcja historii Gra Miejska w Śmiglu 6400.00 5400.00 2017
Wykonanie piłkochwytu przy boisku 6027.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Cyklinowanie oraz lakierowanie podłogi w świetlicy 5000.00 0.00 2017 Nietążkowo
Malowanie pomieszczeń w świetlicy 5103.85 0.00 2017 Koszanowo
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlicy 13539.53 0.00 2017 Karmin
Naprawa i montaż ławek i stołów przy świetlicy 7500.00 0.00 2017 Jezierzyce
Wykonanie dodatkowego odwodnienia placu oraz podłączenia rynien przed świetlicą 14548.44 0.00 2017 Glińsko
Zakup płyt poliwęglanowych w celu zamontowania na przystanku 3700.05 0.00 2017 Poladowo
Zakup ławek i koszy na teren przy targowisku 8323.00 0.00 2017 Śmigiel
Częściowe utwardzenie drogi 2336.75 0.00 2017 Parsko
Budowa parkingu przy szkole 31800.00 0.00 2017 Żegrówko
Remont chodnika na ul. Łukomskiego /Półwiejskiej 5154.56 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie drogi od ul. Ariańskiej do ul. Południowej 58321.19 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej na drodze przy oczyszczalni 70005.54 0.00 2017 Koszanowo
Wymiana szyb na przystanku na ul. Leszczyńskiej 822.87 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Krótką 947.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wykonanie wjazdu do szkoły przy ul. Mierosławskiego 3934.77 0.00 2017 Śmigiel
Odmalowanie oznakowania poziomego 66185.00 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Paderewskiego 6150.00 0.00 2017 Śmigiel
Odmalowanie słupków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta 2701.73 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Bruszczewskiej 3663.62 0.00 2017 Przysieka Polska
Naprawa przepustu 1045.50 0.00 2017 Spławie
Montaż barier łańcuchowych 2253.50 0.00 2017 Bronikowo
Wykonanie studni chłonnej na ul. Akacjowej 3075.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Wykonanie przepustu 492.00 0.00 2017 Spławie
Wykonanie przejścia dla pieszych 2448.61 0.00 2017 Stare Bojanowo
Zakup i montaż 12 blokad parkingowych na targowisku 3786.95 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie drogi ul Leśna zjazd na ul. Topolową 1476.00 0.00 2017 Nietążkowo
Utwardzenie dróg ul. Kręta 8610.00 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie dróg ul. Ogrodowa, Okrężna, Polna 30750.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Utwardzenie drogi przy schronisku 861.00 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych 7626.00 0.00 2017 Brońsko, Śmigiel ul. Kilińskiego, Machcin
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych ul.: Bohaterów, Konopnickiej 1992.60 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leśna 36900.00 0.00 2017 Nietążkowo
Utwardzenie drogi 4920.00 0.00 2017 Robaczyn
Dostawa wraz z montażem znaków aktywnych STOP na ul. Lipowej , ul. Kilińskiego 18450.00 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie drogi gruntowej 14145.00 0.00 2017 Wonieść
Plac rekreacji 8602.30 0.00 2017 Stare Bojanowo
Utwardzenie drogi gruntowej 4305.00 0.00 2017 Bruszczewo
Naprawa elementów parku przy ul. Północnej i Pl. Wojska Polskiego 8683.44 0.00 2017 Śmigiel
Remont ul. Witaszka 200716.01 0.00 2017 Śmigiel
Przebudowa drogi 7786.28 0.00 2017 Nowa Wieś
Zjazd do szkoły 34148.49 0.00 2017 Bronikowo
Położenie dywanika na drodze do oczyszczalni 217 mb 88000.00 0.00 2017 Śmigiel
Przebudowa chodnika i schodów ul. Zdrojowa 25035.01 0.00 2017 Śmigiel
Budowa parkingu na Al. Bohaterów oraz deptaku 120000.00 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie i zamontowanie elementów ogrodzenia przy świetlicy 4010.00 0.00 2015 Nietążkowo
Wymiana opraw oświetlenia w budynku w świetlicy 920.00 0.00 2015 Stara Przysieka Pierwsza
Wykonanie instalacji c.o. i stolarki drzwiowej oraz przeróbka instalacji elektrycznej w świetlicy 11685.00 0.00 2015 Glińsko
Wykonanie prac kanalizacji wewnętrznej w świetlicy 7380.00 0.00 2015 Bruszczewo
Malowanie pomieszczeń w świetlicy 700.10 0.00 2015 Morownica
Opracowanie dokumentacji projektowej 6396.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Rozbudowa świetlicy 60775.75 0.00 2015 Spławie
Wykonanie boiska 4806.00 0.00 2015 Stare Bojanowo
Remont chodnika przy ul. Iwaszkiewicza 17493.11 0.00 2016 Śmigiel
Montaż gabloty ogłoszeniowej 1568.25 0.00 2016 Wonieść
Remont chodnika ul. Południowa 41916.15 0.00 2016 Śmigiel
Remont przystanku autobusowego 3490.00 0.00 2016 Parsko
Wykonanie chodnika przy ul. Mierosławskiego 66980.97 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika przy ul. Kolejowej 65279.61 0.00 2016 Stare Bojanowo
Remont chodnika przy ul. Słowackiego 132268.22 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika przy ul. Prusa 119064.51 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie chodnika przy ul. Krasickiego 72083.69 0.00 2016 Śmigiel
Przebudowa ul. Polnejw Czaczu, ul. Dworskiej w Koszanowie, ul.Głównej w Bielawach 965541.20 123000.00 2016 Czacz, Koszanowo, Bielawy
Montaż gablot na sołectwach 25405.65 0.0 2016 Gmina Śmigiel
Wykonanie dodatkowego chodnika na ul. Przysieckiej 4957.45 0.0 2016 Bruszczewo
Przebudowa ul. Świętego Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie 1547662.64 0.00 2016 Śmigiel, Koszanowo
Przebudowa chodnika ul. Przysiecka 125856.77 0.00 2016 Bruszczewo
Remont chodnika 21342.75 0.00 2016 Wonieść
Przebudowa ul. Wyspiańskiego 416415.11 0.00 2016 Śmigiel
Przebudowa ul. Ariańskiej 750540.02 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Farnej 37861.60 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Południowej 41916.15 0.00 2016 Śmigiel
Remont nawierzchni na ul. Polnej 67588.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Ojca św. Jana Pawła II 45924.57 0.00 2016 Śmigiel
Remont nawierzchni na ul. Południowej 34317.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni z trylinki ul. Kraszewskiego 41591.66 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie chodnika 14067.00 0,00 2014 Machcin
Skwer, ułożenie kostki brukowej 6663.19 0.00 2016 Stare Bojanowo
Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej 5865.69 0.00 2016 Stare Bojanowo
Przełożenie chodnika ul. Kościuszki – przejście do szkoły 21748.81 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie krawężników ulicznych ul. Ojca św. Jana Pawła II 16410.17 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie utwardzenia płytami na ul. Łepkowicza 91208.00 0,00 2014 Śmigiel
Remont przystanków autobusowych 4763.20 0.00 2016 Morownica, Jezierzyce, Parsko
Wykonanie projektu na przebudowę parkingu na ul. Św. Wita 9840.00 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie remontu schodów w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki przy posesji nr 9 1873.56 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie przejść dla pieszych w obrębie targowiska 8130.47 0.00 2016 Śmigiel
Remont cząstkowy ul. Leśnej 4443.41 0.00 2016 Nietążkowo
Wykonanie przejść dla pieszych na ul. Farnej 2583.00 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika 7358.60 0.00 2016 Nadolnik
Wykonanie gablot informacyjnych 2459.34 0.00 2016 Czaczyk
Wykonanie chodnika na ul. Skarzyńskiego 41875.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie wiaty, stołu na skwerze przy drodze 5900.00 0.00 2016 Morownica
Wykonanie dojścia z kostki brukowej do skweru 11628.04 0.00 2016 Stare Bojanowo
Remont przepustu 1599.00 0.00 2016 Sierpowo
Remont przepustu 1230.00 0.00 2016 Zygmuntowo
Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego i projektu kanalizacji deszczowej na przebudowę ul. Leszczyńskiej 47970.00 0.00 2016 Śmigiel, Nietążkowo
Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Karśnice-Nowy Białcz 17220.00 0.00 2016 Karśnice, Nowy Białcz
Wykonanie parkingu na ul. Ojca Św. Jana Pawła II 32000.00 0.00 2016 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Czaczyku 19680.00 0.00 2016 Czaczyk
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nietążkowo- Boguszyn oraz zakup map do celów projektowych 158916.00 0.00 2016 Nietążkowo, Boguszyn
Przebudowa drogi gminnej 662300.00 0.00 2016 Glińsko
Przebudowa targowiska 950000.00 0.00 2016 Śmigiel
Budowa przepustu na rzece Samica 83700.00 0.00 2016 Czacz
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 19065.00 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego ul. Morownickiej i ul. Wodnej 20295.00 0.00 2016 Śmigiel
Opracowanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego i ul. Konopnickiej 22140.00 0.00 2016 Śmigiel
Równanie dróg, ścinka poboczy 112301.60 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 144542.04 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Zakup oznakowania pionowego 16856.65 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Odnowienie oznakowania pionowego 32206.14 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 70690.12 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Utrzymanie zieleni przy drogach 39244.50 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Montaż nagłośnienia w świetlicy 549.00 0.00 2016 Wonieść
Zakup firan do świetlicy 1765.00 0.00 2016 Sierpowo
Zakup rolet materiałowych na okna do świetlicy 1952.00 0.00 2016 Czacz
Zakup okapu do kuchni w świetlicy 269.95 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup firan na wyposażenie świetlicy 1078.51 0.00 2016 Nowe Szczepankowo
Dobudowa wiaty biesiadnej do budynku świetlicy wiejskiej 73398.05 30000.00 2016 Nowa Wieś
Nietążkowo wieś na „TAK”- doposażenie sali wiejskiej w Nietążkowie w sprzęt w celu prowadzenia działań edukacyjnych, integracyjnych i promocyjnych 4538.70 2269.35 2016 Nietążkowo
Remont Wiatraka „Pankracy” – prace konserwatorskie i remontowe oraz inspektor nadzoru 105620.68 10000.00 2016 Śmigiel
Remont kaplicy poewangelickiej – remont dachu i naprawa gzymsów, inspektor nadzoru 97634.11 0.00 2016 Śmigiel
Modernizacja boiska sportowego – dokumentacja techniczna (oświetlenie boiska) 11685.00 0.00 2016 Śmigiel
Adaptacja mieszkania socjalnego na potrzeby biblioteki – mapy i dokumentacja techniczna 28689.60 0.00 2016 Nietążkowo
Zakup chłodziarki do świetlicy 1159.00 0.00 2016 Śmigiel
Zakup patelni elektrycznych do świetlic 11196.00 0.00 2016 Glińsko , Czacz, Stara Przysieka Pierwsza, Żegrówk
Zakup patelni elektrycznej 2640.00 0.00 2016 Jezierzyce
Zakup rolet na okna w świetlicy 1038.10 0.00 2016 Glińsko
Zakup odkurzacza i ekspresu do świetlicy 1689.00 0.00 2016 Koszanowo
Zakup komody z lustrem do świetlicy 650.00 0.00 2016 Stary Białcz
Remont przystanku 1478.11 0.00 2016 Bruszczewo
Zakup 2 szt. parasoli ogrodowych 2560.86 0.00 2016 Olszewo
Doposażenie kuchni w świetlicy 1179.00 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Doposażenie kuchni w świetlicy 1567.00 0.00 2016 Glińsko
Remont świetlicy 18810.23 0.00 2016 Glińsko
Remont świetlicy 25136.53 0.00 2016 Stary Białcz
Prace malarskie w świetlicy 13543.47 0.00 2016 Stare Bojanowo
Renowacja podłogi sali wiejskiej 10158.45 0.00 2016 Karśnice
Wykonanie prac remontowych w świetlicy 27060.00 0.00 2016 Spławie
Remont kuchni i wc w świetlicy 6478.11 0.00 2016 Nowa Wieś
Montaż pieca c.o. w świetlicy 6350.00 0.00 2016 Karśnice
Montaż pieca c.o. w świetlicy 10000.00 0.00 2016 Glińsko
Remont kominka w świetlicy 8300.00 0.00 2016 Morownica
Wykonanie posadzki w świetlicy 30424.19 0.00 2016 Brońsko
Opracowanie projektu placu zabaw 1999.98 0.00 2016 Brońsko, Gniewowo
Remont przystanku i malowanie ławek przy świetlicy 1095.22 0.00 2016 Glińsko
Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy 1000.00 0.00 2016 Karmin
Montaż furtki na placu zabaw 900.00 0.00 2016 Czacz
Wymiana drzwi w świetlicy 1870.00 0.00 2016 Bruszczewo
Wykonanie ławostołów 4000.00 0.00 2016 Żegrówko
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na Placu Wojska Polskiego 18942.00 0,00 2014 Śmigiel
Zakup elementów placu zabaw 38500.00 0.00 2016 11 miejscowości (nazwy w opisie)
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 2500.00 0.00 2016 Machcin
Wykonanie chodnika na ul. Głównej 8823.29 0,00 2014 Stare Bojanowo
Wykonanie instalacji zasilających na budowę placu zabaw 600.01 0.00 2016 Przysieka Polska
Budowa kanalizacji deszczowej 566649.00 0,00 2014 Poladowo
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw 999.99 0.00 2016 Stary Białcz
Wykonanie chodnika na ul. Wierzbowej 7558.00 0,00 2014 Koszanowo
Naprawa kotła gazowego w świetlicy 1476.00 0.00 2016 Stare Bojanowo
Wykonanie chodnika na ul. Polnej 7158.00 0,00 2014 Koszanowo
Montaż rynien na obiekcie wigwamu 1105.00 0.00 2016 Karśnice
Remont chodnika na ul. Leszczyńskiej 21803.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie blatów kuchennych w świetlicy 705.00 0.00 2016 Karśnice
Remont ul. Kraszewskiego 36038.00 0,00 2014 Śmigiel
Montaż szafy gospodarczej w świetlicy 701.10 0.00 2016 Nowa Wieś
Skwer w Morownicy 11254.00 0,00 2014 Morownica
Wymiana grzejnika , tapetowanie, montaż regału w świetlicy 1196.00 0.00 2016 Spławie
Remont parkingu przy szkole 93961.00 0,00 2014 Stare Bojanowo
Wymiana osprzętu elektrycznego w świetlicy 1200.00 0.00 2016 Poladowo
Wykonanie chodnika 20442.00 0,00 2014 Przysieka Polska
Montaż klimatyzatora w świetlicy 10600.00 0.00 2016 Poladowo
Wykonanie zatoki postojowej 46102.00 0,00 2014 Spławie
Zakup materiałów na budowę placu zabaw 2427.06 0.00 2016 Brońsko
Wykonanie chodnika 38198.00 0,00 2014 Wonieść
Ogrodzenie placu zabaw 1389.63 0.00 2016 Brońsko
Wykonanie projektu ul. Mała 93961.00 0,00 2014 Stare Bojanowo
Doposażenie placów zabaw 12550.01 0.00 2016 Gniewowo, Karmin
Przyłączenie instalacji elektrycznej do budynku w świetlicy 4651.10 0.00 2016 Przysieka Polska
Zakup i montaż szafy chłodniczej w świetlicy 5445.21 0.00 2016 Sierpowo
Budowa kanalizacji sanitarnej 2294852.42 0.00 2016 Bronikowo, Glińsko
Ustawienie krawężników i ścieków 60360.04 0,00 2014 Wonieść
Remont nawierzchni na ul. Ojca św. Jana Pawła II 184500.00 0.00 2016 Śmigiel
Utwardzenie ul. Polnej 24501.00 0,00 2014 Czacz
Budowa trybun na stadionie w Śmiglu – wykonanie map do celów opiniodawczych, mapa do celów projektowo-budowlanych 1024.25 0.00 2016/2017 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Kilińskiego 114975.63 0,00 2014 Śmigiel
Remont budynku wiejskiego 29939.92 0,00 2014 Spławie
Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu (mapy dla celów opiniodawczych) 1516.25 0.00 2016/2017 Czacz
Projekt Robaczyn na sportowo 4218.00 4218,00 zł 2014 Robaczyn
Modernizacja energetyczna: opinia kominiarska, mapy , nadzór inwestorski , roboty modernizacyjno - energetyczne budynków użyteczności publicznej, wykonane roboty, opracowywanie ekspertyz, tablice informacyjne, przyłączenie do sieci gazowej, projekt oświetlenia 2473539.69 0.00 2016/2017 Śmigiel
Zakup wraz z montażem elementów placu zabaw 24753.12 15848,57 zł 2014 Czacz
Kaplica poewangelicka – naprawa tynków wewnętrznych z odtworzeniem okna prezbiterium, naprawa posadzki , okien, drzwi, schodów , balkonów , elewacji i instalacji elektrycznej, koszty ogrzewania gazowego, inspektor nadzoru 189107.95 10000.00 2017 Śmigiel
Budowa placu zabaw 8846.50 5167,68 zł 2014 Żegrówko
Wykonanie oświetlenia boiska 224389.75 0.00 2017 Śmigiel
Projekt „Nie” dla narzekania – „tak” dla działania 4939.43 4939,43 zł 2014 Żegrówko
Adaptacja mieszkania socjalnego na potrzeby biblioteki – koszty prac budowlanych , instalacji, wyposażenia 196320.89 135000.00 2017 Nietążkowo
Projekt Pięknieją Karśnice – budowa placu zabaw 10269.99 4542,00 zł 2015 Karśnice
Projekt Jak nas widza tak nas piszą – upiększanie świetlicy wokół świetlicy w Czaczu 7858.00 5397,00 zł 2015 Czacz
Przebudowa drogi gminnej 256521.50 0.00 2017 Glińsko
Projekt Aby było bezpieczniej 2000.00 2000,00 zł 2015 Karśnice
Przebudowa ul. Ariańskiej 154731.59 0.00 2017 Śmigiel
Projekt Poladowo na sportowo 4840.00 4840,00 zł 2015 Poladowo
Budowa parkingu na ul. Św. Wita 176219.49 0.00 2017 Śmigiel
Projekt Aby „Łącznik” łączył 2000.00 2000,00 zł 2015 Czaczyk
Remont Śmigielskich Wiatraków – kosztorys i naprawa dachu 16605.00 0,00 2015 Śmigiel
Remont kaplicy poewangelickiej - dokumentacja 12915.00 0,00 2015 Śmigiel
Montaż gabloty informacyjnej 1568.25 0,00 2015 Bronikowo
Remont ul. Kraszewskiego 29547.31 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Polnej 14300.48 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Krasickiego 65209.75 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Matejki 11139.00 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie drenażu przy świetlicy 21894.00 0,00 2015 Brońsko
Remont chodnika na ul. Północnej 50466.72 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Kwiatowej 59728.74 0,00 2015 Stare Bojanowo
Budowa chodnika i dobudowanie oświetlenia ul. Przysiecka – opracowanie dokumentacji 17712.00 0,00 2015 Bruszczewo
Remont ul. Południowej 23282.00 0,00 2015 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Kwiatowej ul. Kościuszki 74939.00 0,00 2015 Śmigiel, Stare Bojanowo
Wykonanie ul. Małej 203950.00 0,00 2015 Stare Bojanowo
Przebudowa ul. Polnej – projekt, zakup materiałów 32180.00 0,00 2015 Czacz
Budowa przepustu w Czaczu - opracowanie 17220.00 0,00 2015 Czacz
Dofinansowanie ułożenia chodnika 4000.00 0,00 2015 Jezierzyce
Remont ul. Przemysłowej 68740.55 0,00 2015 Przysieka Polska
Remont ul. Iwaszkiewicza 280440.00 0,00 2015 Śmigiel
Powierzchniowe utrwalenie 112594.20 0,00 2015 Machcin, Stara Przysieka Pierwsza
Remont chodnika na ul. Podgórnej 26059.01 0,00 2015 Śmigiel
Remont zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Zdrojową 11822.53 0,00 2015 Śmigiel
Remont przepustów 10700.02 0,00 2015 Spławie
Projekt budowlano – wykonawczy chodnika na ul. Kwiatowej 3690.00 0,00 2015 Stare Bojanowo
Poszerzenie parkingu przed przedszkolem na ul. Leszczyńskiej 13862.96 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie remontu chodnika na ul. Mostowej 7305.54 0,00 2015 Stare Bojanowo
Opracowanie projektu budowlanego na remont chodnika ul. Iwaszkiewicza 6000.00 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie ścieku ul. Glinkowa 2065.82 0,00 2015 Koszanowo
Montowanie blach we wjazdach 10654.88 0.00 2015 Poladowo
Przebudowa studzienki kanalizacyjnej przy ul. Poprzecznej 3582.87 0.00 2015 Żegrówko
Przebudowa studzienki kanalizacyjnej przy ul. Leśnej 1764.39 0.00 2015 Nietążkowo
Odwodnienie drogi: wjazd do sanatorium 5197.13 0.00 2015 Wonieść
Naprawa nawierzchni z trylinki ul. Młyńska 1183.51 0.00 2015 Śmigiel
Renowacja słupków wokół targowiska 2249.15 0.00 2015 Śmigiel
Montaż gablot 5711.14 0.00 2015 Machcin, Żegrowo
Montaż kratki ściekowej w drodze, Robaczyn przy świetlicy 898.55 0.00 2015 Robaczyn
Opracowanie projektu budowlanego na przejazd przez tory – wjazd na działkę gminną przy ul. Staszica i Kilińskiego 4311.15 0.00 2015 Śmigiel
Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie przepustu 1000.00 0.00 2015 Parsko
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej gruntowej 28162.08 0.00 2015 Nowy Białcz
Wykonanie odwodnienia ścieku 526.00 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie połączenia drogi betonowej z gruntową na ulicach Paderewskiego i Winnickiej 11555.24 0.00 2015 Śmigiel
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1845.00 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przełożenia chodnika 4463.78 0.00 2015 Glińsko
Wykonanie przepustu w drodze 615.00 0.00 2015 Wydorowo
Wykonanie drenażu chodnika na ul. Podgórnej 968.00 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przejścia dla pieszych przy przedszkolu – ul. Leszczyńska 7022.69 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie odwodnienia przy parkingu Urzędu Miejskiego 1617.63 0.00 2015 Śmigiel
Naprawa kanalizacji deszczowej 11967.90 0.00 2015 Stare Bojanowo
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych 14999.97 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie studni chłonnej i kostki ściekowej w ul. Akacjowej 3690.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej 7250.46 0.00 2015 Morownica
Wykonanie kratki ściekowej – ul. Leśna 2706.00 0.00 2015 Morownica
Wykonanie przejazdu ul. Kilińskiego 11384.25 0.00 2015 Śmigiel
Zakup kostki brukowej i krawężników 24800.00 0.00 2015 Śmigiel
Równanie dróg – ścinka poboczy 117863.11 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 336597.74 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Zakup oznakowania pionowego 20316.28 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Odnowienie oznakowania poziomego 28303.85 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 32302.05 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Utrzymanie zieleni przy drogach 21797.34 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Remonty przystanków autobusowych 42315.79 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Zakup gablot wolnostojących 4483,35 0.00 2015 Koszanowo, Stare Bojanowo, Karśnice
Zakup drabiny do świetlicy 1017.00 0.00 2015 Sierpowo
Zakup namiotu 3620.00 0.00 2015 Chełkowo
Zakup rolet do świetlicy 1000.00 0,00 2015 Żegrówko
Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw 5022.40 0.00 2015 Żegrówko
Zakup krzeseł do świetlicy 4485.00 0.00 2015 Bronikowo
Montaż piłkochwytów na boisku 1206.63 0.00 2015 Olszewo
Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy 1890.00 0.00 2015 Spławie
Zakup kosiarki 3200.00 0.00 2015 Robaczyn
Montaż bujaka i huśtawki do placu zabaw 2300.00 0.00 2015 Parsko
Zakup ławek na wyposażenie placów zabaw 2899.97 0.00 2015 Parsko, Machcin
Zakup telewizora do świetlicy z uchwytem 1579.00 0.00 2015 Spławie
Zakup pieca do kuchni w świetlicy 1199.00 0.00 2015 Bronikowo
Zakup rolet do świetlicy 1185.00 2015 2015 Nietążkowo
Zakup kosiarki 1015.99 0.00 2015 Karmin
Zakup stołów do świetlicy 1559.98 0.00 2015 Stary Białcz
Doposażenie placu zabaw 3800.00 0.00 2015 Wydorowo
Doposażenie placu zabaw 2200.00 0.00 2015 Koszanowo
Wymiana okien w świetlicy 1357.92 0.00 2015 Machcin
Posadzenie krzewów ozdobnych przed świetlicą 750.00 0.00 2015 Czacz
Wykonanie płotu betonowego przy sali wiejskiej 6418.14 0.00 2015 Nietążkowo
Zakup stołu do kuchni w świetlicy 1080.00 0.00 2015 Robaczyn
Zakup desek na wykonanie ławki przy świetlicy 2011.05 0.00 2015 Morownica
Zakup stołów z ławkami do świetlicy 579.99 0.00 2015 Karśnice
Konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw 1350.00 0.00 2015 Koszanowo
Remont chodnika przy ul .Kościuszki 164099.11 0.00 2015 Śmigiel
Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Południowej 38410.02 0.00 2015 Śmigiel
Remont dachu na budynku harcówki 50000.00 0.00 2015 Śmigiel
Docieplanie dachu nad wc i wymiana drzwi w świetlicy 3488.00 0.00 2015 Stara Przysieka Pierwsza
Remont łazienki w świetlicy 2300.00 0.00 2015 Spławie
Wykonanie stojaków na ubrania z montażem w świetlicy 1320.00 0.00 2015 Nowe Szczepankowo
Ułożenie kostki przed świetlicą 3493.20 0.00 2015 Gniewowo
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy 2868.21 0.00 2015 Wonieść
Wykonanie placu zabaw 4593.63 0.00 2015 Olszewo
Wykonanie placu zabaw 5749.99 0.0 2015 Karmin
Opracowanie dokumentacji na budowę wiaty 750.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy 10927.31 0.00 2015 Karśnice
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 5634.00 0.00 2015 Sierpowo
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy 3257.04 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw 2500.00 0.00 2015 Wydorowo
Montaż klimatyzatora w świetlicy 8600.00 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie 4 ławostołów 11582.15 0.00 2015 Żegrówko
Wykonanie wentylacji dachowej na budynku w świetlicy 1476.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie stołów do świetlicy 5790.00 0.00 2015 Czacz
Suma 18 793 019,25 366 635,35