fb Wirtualny spacer
19 sierpnia 2022

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Śmigiel na lata 2023-2032”

Informacja o odstąpieniu przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Śmigiel na lata 2023-2032”.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŚMIGLA z dnia 19 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Śmigla informuje  o odstąpieniu przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Śmigiel na lata 2023-2032”.

Przedmiotowe odstąpienia wraz z uzasadnieniem znajduje się w piku do pobrania poniżej ogłoszenia.

Załącznik: Opinia sanitarna nr DN-NS.9011.979.2022 z dnia 10.08.2022 r.

  

                                                                                                                                                                   BURMISTRZ ŚMIGLA

                                                                                                                                                                /-/ Małgorzata Adamczak

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych