Facebook
Youtube realizowane projekty

Kontakt

Nadzór nad projektem sprawują:

Monika Tomaszewska i Joanna Jąder
Urząd Miejski Śmigla, pokój nr 11
tel. 65 518 69 33