fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Przebudowa ul. Polnej w zakresie budowy chodnika 636658.59 509326.87 2023/2024 Śmigiel
Zakup i montaż piłkochwytów 8487.00 0.00 2024 Spławie
Doposażenie szatni 8 822.00 0.00 2024 Spławie
Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w sali wiejskiej 7100.00 0.00 2024 Wonieść
Remont podłogi w sali wiejskiej 33 500.00 0.00 2024 Wonieść
Wykonanie projektu dla budowa drogi gminnej Śmigiel-Podśmigiel 54120.00 0.00 2024 Śmigiel/Podśmigiel
Rozwój infrastruktury na boisku sportowym 49 250.00 0.00 2024 Spławie
Budowa chodnika 19 999.55 0.00 2024 Poladowo
Budowa chodnika 21987.85 0.00 2024 Brońsko
Modernizacja chodnika na ul. Wierzbowej 48589.67 0.00 2024 Koszanowo
Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Gminie Śmigiel tzw. stawy Egelsee 110700.00 60000.00 2023 Śmigiel
Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 43750.00 35000.00 2023 Stara Przysieka Druga
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym 8155.20 3822.00 2023 Bronikowo, Stara Przysieka Druga
Usuwanie folii rolniczych - edycja 2023 66569.13 61638.08 2023 Gmina Śmigiel
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej 49839.79 17302.25 2023/2024 Stare Bojanowo
Doposażenie kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej 35709.60 28567.68 2023 Czacz
Realizacja projektu: Tablice montujemy sołectwa z Gminy Śmigiel promujemy 74.908.00 planowana 47663.00 2023 Gmina Śmigiel (14 miejscowości)
Remont pomieszczeń kontenerowych zaplecza boisk Orlik 126 813.00 63 400.00 2023 Śmigiel
Remont pomieszczeń sali wiejskiej 109 532.87 66 955.25 2023 Bruszczewo
Budowa szatni sportowej 635258.69 300000.00 2023 Spławie
Modernizacja drogi przy ul. Kościuszki 588617.48 0.00 2023 Śmigiel
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościańskiej 155132.77 0.00 2023 Śmigiel
Budowa ogrodzenia na terenie rekreacyjnym 24 907.00 0.00 2023 Czacz
Przebudowa ul. Miodowej 688 336.47 0.00 2022/2023 Stare Bojanowo
Program nauki pływania dla dzieci z klas 3 szkół podstawowaych 35986.00 17983.80 2023 Gmina Śmigiel
Zakup sprzętu komputerowego 243648.19 243648.19 2023 Gmina Śmigiel
Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach piłkarskich OKFiR 40000.00 0.00 2023 Śmigiel
Budowa chodnika 14900.00 0.00 2023 Poladowo
Wykonanie przejść dla pieszych na ul. Mostowej 11800.00 0.00 2023 Stare Bojanowo
Przebudowa chodnika w Wonieściu 56000.00 0.00 2022 Wonieść
Modernizacja chodnika na ul. Iwaszkiewicza 39894.74 0.00 2023 Śmigiel
Modernizacja chodnika przy ul. Północnej 250000.00 0.00 2023 Śmigiel
Modernizacja sali wiejskiej 95509.08 0.00 2023 Żegrówko
Przebudowa ul. ul. Miodowej 10000.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Budowa budynku szatni sportowej - dokumentacja 30000.00 0.00 2022 Spławie
Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie 611021.90 611021.90 2022/2023 Stare Bojanowo
Przebudowa drogi gminnej - etap III 189000.00 0.00 2023 Stary Białcz
Przebudowa drogi gminnej - etap II 169700.00 0.00 2022 Stary Białcz
Modernizacja chodnika na ul. Wierzbowej 45200.00 0.00 2023 Koszanowo
Budowa chodnika 21800.00 0.00 2023 Brońsko
Remont budynku typu kontenerowego zaplecza boisk sportowych ORLIK 126813.00 63500.00 2023 Śmigiel
Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie 5234157.72 4497015.00 2022/2023 Śmigiel/Koszanowo
Dostawa i montaż piłkochwytu 12915.00 0.00 2023
Budowa skateparku w Śmiglu 269338.68 124932.00 2022 Śmigiel
Zakup sprzętu komputerowego 199598.25 199598.25 2022 Gmina Śmigiel
Zakup książek dla szkół 48748.28 38998.62 2022 Stare Bojanowo, Stara Przysieka Druga, Śmigiel
Zakup laptopów w ramach grantów PPGR 343264.71 336000.00 2021/2022 Gmina Śmigiel
Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu - Etap I 92576.00 50000.00 2022 Żegrowo, Żegrówko, Bielawy
Przebudowa drogi gminnej - etap I 107000.00 0.00 2021 Stary Białcz
Utwardzenie drogi gminnej 9720.00 0.00 2022 Żydowo
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych