fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Remont chodnika przy ul. Kolejowej 65279.61 0.00 2016 Stare Bojanowo
Remont chodnika przy ul. Słowackiego 132268.22 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika przy ul. Prusa 119064.51 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie chodnika przy ul. Krasickiego 72083.69 0.00 2016 Śmigiel
Przebudowa ul. Polnej w Czaczu, ul. Dworskiej w Koszanowie, ul.Głównej w Bielawach 965541.20 123000.00 2016 Czacz, Koszanowo, Bielawy
Montaż gablot na sołectwach 25405.65 0.0 2016 Gmina Śmigiel
Wykonanie dodatkowego chodnika na ul. Przysieckiej 4957.45 0.0 2016 Bruszczewo
Przebudowa ul. Świętego Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie 1547662.64 0.00 2016 Śmigiel, Koszanowo
Przebudowa chodnika ul. Przysiecka 125856.77 0.00 2016 Bruszczewo
Remont chodnika 21342.75 0.00 2016 Wonieść
Przebudowa ul. Wyspiańskiego 416415.11 0.00 2016 Śmigiel
Przebudowa ul. Ariańskiej 750540.02 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Farnej 37861.60 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Południowej 41916.15 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Ojca św. Jana Pawła II 45924.57 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni z trylinki ul. Kraszewskiego 41591.66 0.00 2016 Śmigiel
Skwer, ułożenie kostki brukowej 6663.19 0.00 2016 Stare Bojanowo
Zakup materiałów na nawierzchnię placu do gier i zabaw ulicznych 92393.66 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej 5865.69 0.00 2016 Stare Bojanowo
Przełożenie chodnika ul. Kościuszki – przejście do szkoły 21748.81 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie krawężników ulicznych ul. Ojca św. Jana Pawła II 16410.17 0.00 2016 Śmigiel
Remont przystanków autobusowych 4763.20 0.00 2016 Morownica, Jezierzyce, Parsko
Wykonanie projektu na przebudowę parkingu na ul. Św. Wita 9840.00 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie remontu schodów w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki przy posesji nr 9 1873.56 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie przejść dla pieszych w obrębie targowiska 8130.47 0.00 2016 Śmigiel
Remont cząstkowy ul. Leśnej 4443.41 0.00 2016 Nietążkowo
Wykonanie przejść dla pieszych na ul. Farnej 2583.00 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika 7358.60 0.00 2016 Nadolnik
Wykonanie gablot informacyjnych 2459.34 0.00 2016 Czaczyk
Zakup desek na wykonanie ławki przy świetlicy 2011.05 0.00 2015 Morownica
Zakup stołów z ławkami do świetlicy 579.99 0.00 2015 Karśnice
Konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw 1350.00 0.00 2015 Koszanowo
Remont chodnika przy ul .Kościuszki 164099.11 0.00 2015 Śmigiel
Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Południowej 38410.02 0.00 2015 Śmigiel
Remont dachu na budynku harcówki 50000.00 0.00 2015 Śmigiel
Docieplanie dachu nad wc i wymiana drzwi w świetlicy 3488.00 0.00 2015 Stara Przysieka Pierwsza
Remont łazienki w świetlicy 2300.00 0.00 2015 Spławie
Wykonanie stojaków na ubrania z montażem w świetlicy 1320.00 0.00 2015 Nowe Szczepankowo
Ułożenie kostki przed świetlicą 3493.20 0.00 2015 Gniewowo
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy 2868.21 0.00 2015 Wonieść
Wykonanie placu zabaw 4593.63 0.00 2015 Olszewo
Wykonanie placu zabaw 5749.99 0.0 2015 Karmin
Opracowanie dokumentacji na budowę wiaty 750.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy 10927.31 0.00 2015 Karśnice
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 5634.00 0.00 2015 Sierpowo
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy 3257.04 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw 2500.00 0.00 2015 Wydorowo
Montaż klimatyzatora w świetlicy 8600.00 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie 4 ławostołów 11582.15 0.00 2015 Żegrówko
Wykonanie wentylacji dachowej na budynku w świetlicy 1476.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych