fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg 112594.20 0,00 2015 Machcin, Stara Przysieka Pierwsza
Remont chodnika na ul. Podgórnej 26059.01 0,00 2015 Śmigiel
Remont zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Zdrojową 11822.53 0,00 2015 Śmigiel
Remont przepustów 10700.02 0,00 2015 Spławie
Projekt budowlano – wykonawczy chodnika na ul. Kwiatowej 3690.00 0,00 2015 Stare Bojanowo
Poszerzenie parkingu przed przedszkolem na ul. Leszczyńskiej 13862.96 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie remontu chodnika na ul. Mostowej 7305.54 0,00 2015 Stare Bojanowo
Opracowanie projektu budowlanego na remont chodnika ul. Iwaszkiewicza 6000.00 0,00 2015 Śmigiel
Wykonanie ścieku ul. Glinkowa 2065.82 0,00 2015 Koszanowo
Montowanie blach we wjazdach 10654.88 0.00 2015 Poladowo
Przebudowa studzienki kanalizacyjnej przy ul. Poprzecznej 3582.87 0.00 2015 Żegrówko
Przebudowa studzienki kanalizacyjnej przy ul. Leśnej 1764.39 0.00 2015 Nietążkowo
Odwodnienie drogi: wjazd do sanatorium 5197.13 0.00 2015 Wonieść
Naprawa nawierzchni z trylinki ul. Młyńska 1183.51 0.00 2015 Śmigiel
Zakup krzeseł do świetlicy 4485.00 0.00 2015 Bronikowo
Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw 5022.40 0.00 2015 Żegrówko
Zakup rolet do świetlicy 1000.00 0,00 2015 Żegrówko
Zakup namiotu 3620.00 0.00 2015 Chełkowo
Zakup drabiny do świetlicy 1017.00 0.00 2015 Sierpowo
Zakup gablot wolnostojących 4483,35 0.00 2015 Koszanowo, Stare Bojanowo, Karśnice
Remonty przystanków autobusowych 42315.79 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Utrzymanie zieleni przy drogach 21797.34 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 32302.05 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Odnowienie oznakowania poziomego dróg 28303.85 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Zakup oznakowania pionowego dróg 20316.28 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 336597.74 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Równanie dróg – ścinka poboczy 117863.11 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Zakup kostki brukowej i krawężników 24800.00 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przejazdu ul. Kilińskiego 11384.25 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie kratki ściekowej – ul. Leśna 2706.00 0.00 2015 Morownica
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej 7250.46 0.00 2015 Morownica
Wykonanie studni chłonnej odpływu w ul. Akacjowej 3690.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych 14999.97 0.00 2015 Śmigiel
Naprawa kanalizacji deszczowej 11967.90 0.00 2015 Stare Bojanowo
Wykonanie odwodnienia przy parkingu Urzędu Miejskiego 1617.63 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przejścia dla pieszych przy przedszkolu – ul. Leszczyńska 7022.69 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie drenażu chodnika na ul. Podgórnej 968.50 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przepustu w drodze 615.00 0.00 2015 Wydorowo
Wykonanie przełożenia chodnika 4463.78 0.00 2015 Glińsko
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1845.00 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie połączenia drogi betonowej z gruntową na ulicach Paderewskiego i Winnickiej 11555.24 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie odwodnienia ścieku 526.00 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej gruntowej 28162.08 0.00 2015 Nowy Białcz
Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie przepustu 1000.00 0.00 2015 Parsko
Opracowanie projektu budowlanego na przejazd przez tory – wjazd na działkę gminną przy ul. Staszica i Kilińskiego 4311.15 0.00 2015 Śmigiel
Montaż kratki ściekowej w drodze przy świetlicy 898.55 0.00 2015 Robaczyn
Montaż gablot 5711.14 0.00 2015 Machcin, Żegrowo
Renowacja słupków wokół targowiska 2249.15 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na Placu Wojska Polskiego 18942.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Głównej 8823.29 0,00 2014 Stare Bojanowo
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych