fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Utwardzenie drogi gminnej 4800.00 0.00 2022 Żegrówko
Przebudowa drogi gminnej 11027.89 0.00 2022 Zygmuntowo
Zakup elementów monitoringu 1900.00 0.00 2022 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 5100.00 0.00 2022 Stara Przysieka Pierwsza
Utwardzenie drogi gminnej 10993.25 0.00 2022 Parsko
Zakup materiału na drogę 8500.00 0.00 2022 Nowy Białcz
Zakup materiału na drogę 29987.14 0.00 2022 Nowa Wieś
Zakup i dostawa krzeseł 3911.40 0.00 2022 Nowa Wieś
Budowa chodnika na ul. Leśnej 22632.00 0.00 2022 Morownica
Zakup ławek 2100.00 0.00 2022 Glińsko
Remont pomieszczeń budynku szatniowo-magazynowego LUKS w Starym Bojanowie 191244.45 95000.00 2022 Stare Bojanowo
Remont pomieszczeń klubu seniora przy świetlicy wiejskiej 25000.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 9700.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Montaż ogrodzenia przy szkole 7999.99 0.00 2022 Wonieść
Wykonanie odwodnienia na ul. Leśnej 38866.95 0.00 2022 Nietążkowo
Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej 28500.00 0.00 2022 Nietążkowo
Zakup i dostawa ławek 800.00 0.00 2022 Nietążkowo
Remont sali wiejskiej 17492.59 0.00 2022 Bruszczewo
Zakup wyposażenia kuchennego do sali wiejskiej 10966.98 6300.00 2022 Bruszczewo
Remont sali wiejskiej 18002.61 0.00 2022 Bronikowo
Zakup namiotu 6488.25 0.00 2022 Bronikowo
Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej 4990.00 0.00 2022 Bronikowo
Wykonanie zjazdu na teren rekreacyjny 14000.00 0.00 2022 Bielawy
Budowa oświetlenia ulicznego 170292,15 0.00 2022 Bronikowo
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 5200.00 0.00 2022 Brońsko
Budowa chodnika 11891.64 0.00 2022 Brońsko
Zakup i dostawa bramki 2472.60 0.00 2022 Chełkowo
Zakup i dostawa elementu placu zabaw 3250.00 0.00 2022 Chełkowo
Zakup i dostawa elementu placu zabaw 3690.00 0.00 2022 Czaczyk
Zakup tablicy informacyjnej 2000.00 0.00 2022 Glińsko
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 7500.00 0.00 2022 Glińsko
Remont sali wiejskiej 7380.00 0.00 2022 Jezierzyce
Wykonanie skweru 2900.00 0.00 2022 Jezierzyce
Utwardzenie drogi gminnej 20000.00 0.00 2022 Karśnice
Przebudowa ul. Bruszczewskiej 105000.00 0.00 2022 Koszanowo
Remont sali wiejskiej z wymianą okien 16850.00 0.00 2022 Machcin
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 28000.00 0.00 2022 Machcin
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 1600.00 0.00 2022 Morownica
Zakup stołów i ławek 9800.00 0.00 2022 Karmin
Zakup i dostawa parasoli 5158.00 0.00 2022 Karmin
Utwardzenie dojścia do sali wiejskiej 10000.00 0.00 2022 Gniewowo
Wykonanie mebli do sali wiejskiej 4500.00 0.00 2022 Czacz
Wykonanie oświetlenia ulicznego 100694.81 0.00 2022 Bielawy
Remont sali wiejskiej 18000.00 0.00 2022 Wydorowo
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 26000.00 0.00 2022 Wydorowo
Zakup i montaż elementu placu zabaw 5043.00 0.00 2022 Wonieść
Wykonanie oświetlenia na ul. Matejki 26775.92 0.00 2022 Śmigiel
Remont sali wiejskiej 12000.00 0.00 2022 Stary Białcz
Zagospodarowanie zieleni na ul. Dworcowej 20000.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Zakup i dostawa elementów siłowni napowietrznej 6150.00 0.00 2022 Nowe Szczepankowo
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych