fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Wykonanie oświetlenia na ul. Matejki 26775.92 0.00 2022 Śmigiel
Zakup i montaż elementu placu zabaw 5043.00 0.00 2022 Wonieść
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 26000.00 0.00 2022 Wydorowo
Remont sali wiejskiej 18000.00 0.00 2022 Wydorowo
Wykonanie oświetlenia ulicznego 100694.81 0.00 2022 Bielawy
Wykonanie mebli do sali wiejskiej 4500.00 0.00 2022 Czacz
Utwardzenie dojścia do sali wiejskiej 10000.00 0.00 2022 Gniewowo
Zakup i dostawa parasoli 5158.00 0.00 2022 Karmin
Zakup stołów i ławek 9800.00 0.00 2022 Karmin
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 1600.00 0.00 2022 Morownica
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 28000.00 0.00 2022 Machcin
Modernizacja OSP 95169.70 0.00 2022 Stare Bojanowo
Zakup i montaż elementów muzycznej krainy 37900.00 0.00 2022 Śmigiel
Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego przy ul. Kozielskiego 34120.97 0.00 2022 Śmigiel
Zakup tablicy informacyjnej 2000.00 0.00 2022 Przysieka Polska
Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej 12115.00 0.00 2022 Przysieka Polska
Zakup bramek do piłki nożnej/ ręcznej oraz piłkochwytów 13801.20 0.00 2022 Przysieka Polska
Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej 72324.00 40670.00 2022 Poladowo
Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP 699972.01 0.00 2020-2022 Wonieść
Wykonanie mebli do sali wiejskiej 4200.00 0.00 2022 Sierpowo
Zakup sprzętu oraz wyposażenia do sali wiejskiej 13400.00 0.00 2022 Sierpowo
Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych z wyposażeniem 153381.00 0.00 2022 Gmina Śmigiel
Modernizacja świetlicy wiejskiej 343495.87 0.00 2022 Sierpowo
Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej 241 954.03 0.00 2021/2022 Śmigiel
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel 3008249.85 1701056.72 2021/2022 Śmigiel, Nietążkowo
Montaż platformy przyschodowej w budynku OPS 72 850.00 23 166.50 2021 Śmigiel
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: Deptak edukacyjno-rekreacyjny 30 324.79 0.00 2021 Śmigiel
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: plac zabaw z elementami skateparku 79 930.09 0.00 2020/2021 Śmigiel
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 418 077.00 110 625.00 2021 Parsko
Modernizacja stadionu miejskiego 939 962.53 300 000.00 2021 Śmigiel
Budowa odcinka chodnika na ul. Wiejskiej 30 631.31 0.00 2021 Bronikowo
Zakup traktora - kosiarki na potrzeby sołectwa 12 000.00 0.00 2021 Stare Bojanowo
Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa 12 879.00 0.00 2021 Stara Przysieka Druga
Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Poladowo - Morownica 2 845 359.00 1 696420.43 2020/2021 Poladowo, Morownica
Przebudowa ul. Dworcowej 371 009.39 0.00 2021 Stare Bojanowo
Przebudowa przepustu pod drogą gminną 53 524.43 0.00 2021 Parsko
Remont chodnika na ul. Sikorskiego 39 975.92 0.00 2021 Śmigiel
Przebudowa ul. Bruszczewskiej 145 326.87 0.00 2021/2022 Koszanowo
Remont świetlicy wiejskiej 54 000.83 37 888.00 2021 Spławie
Budowa chodnika na ul. Leśnej - opracowanie dokumentacji oraz zakup części materiałów 21 361.41 0.00 2021 Morownica
Remont podłogi w sali wiejskiej 12 592.54 0.00 2021 Jezierzyce
Utwardzenie ścieżki do placu zabaw 12 359.81 0.00 2021 Czacz
Remont elewacji budynku przy stadionie 16 198.88 0.00 2021 Śmigiel
Remont przepustu 18 501.99 0.00 2021 Robaczyn
Zakup gablot sołeckich 5 596.50 0.00 2021 Bruszczewo, Jezierzyce, Koszanowo, Żegrówko
Budowa dojścia do toalet na stadionie miejskim 18 462.30 0.00 2021 Śmigiel
Remont nawierzchni jezdni przy ul. Południowej 30 491.70 0.00 2021 Śmigiel
Remont (częściowy) muru cmentarza poewangelickiego w Śmiglu 64 379.31 30 296.00 2021 Śmigiel
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Al. Czereśniowa) - ETAP II 100 567.88 0,00 2021 Olszewo
Przebudowa ul. Południowej - budowa chodnika 149 743.96 0.00 2021 Śmigiel
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych