fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Wykonanie i montaż 2 ławek w parku im. Barbary Chłapowskiej w Koszanowie 1202.35 0.00 2018 Koszanowo
Dostawa i montaż stacji samoobsługowej do rowerów 13320.90 0.00 2018 Śmigiel, Stare Bojanowo, Czacz
Przetrasowanie drogi i odtworzenie rowu 12300.00 0.00 2018 Nadolnik
Zakup materiałów budowlanych na inwestycje drogowe na drogach powiatowych 55235.17 0.00 2018 Machcin, Bronikowo, Stare Bojanowo, Jezierzyce
Modernizacja przejść dla pieszych w Śmiglu w obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu 62550.00 50000.00 2018 Śmigiel
Wykonanie chodnika na deptaku łączącym ul. Fechnera z ulicą Kościuszki 89076.49 0.00 2018 Śmigiel
Utwardzenie drogi w Bielawach 9818.92 0.00 2018 Bielawy
Wykonanie dalszej części chodnika na ul. Wiejskiej 19137.53 0.00 2018 Bronikowo
Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej 18065.01 0.00 2018 Nadolnik
Wykonanie chodnika w Glińsku 7999.92 0.00 2018 Glińsko
Zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Machcinie 3000.00 0.00 2018 Machcin
Wykonanie chodnika w Nowym Białczu 6765.00 0.00 2018 Nowy Białcz
Zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Parsku 10567.70 0.00 2018 Parsko
Utwardzenie odcinaka ul. Leśnej w Żegrówku 14414.04 0.00 2018 Żegrówko
Utwardzenie drogi gminnej w Żydowie 7372.66 0.00 2018 Żydowo
Przebudowa drogi Podśmigiel - Bronikowo 20000.00 0.00 2018 Gmina
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych 3075.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Remont dwóch przystanków przy drodze krajowej w Wydorowie 14911.46 0.00 2018 Wydorowo
Umocnienie rowu na ul. Rolnej 10455.00 0.00 2018 Śmigiel
Przebudowa parkingu na ul. Jana Pawła II 28007.10 0.00 2018 Śmigiel
Wykonanie przepustu pod drogą 3300.00 0.00 2018 Bronikowo
Przebudowa ul. Krótkiej w Starym Bojanowie 136465.66 0.00 2018 Stare Bojanowo
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych przy ul. Słonecznej w Śmiglu 183639.00 0.00 2018 Śmigiel
Remont wiatraka - Serwacego 66897.57 0.00 2017 Śmigiel
Położenie kostki brukowej 19137.53 0.00 2018 Bronikowo
Zakup stołów składanych 1600.00 0.00 2018 Bruszczewo
Wykonanie altany biesiadnej 4286.00 0.00 2018 Gniewowo
Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego blaszanego 1590.00 0.00 2018 Jezierzyce
Zakup krzeseł do sali wiejskiej 8918.73 0.00 2018 Karmin
Zakup i montaż bramy 3818.08 0.00 2018 Machcin
Zakup artykułów AGD i RTV do sali wiejskiej 1647.00 0.00 2018 Nowa Wieś
Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni 1978.00 0.00 2018 Nowy Białcz
Zakup kosiarki do trawy 7999,99 0.00 2018 Olszewo
Zakup artykułów na wyposażenie sali wiejskiej 2868.40 0.00 2018 Poladowo
Pokrycie dachu sali wiejskiej papą 3500.00 0.00 2018 Przysieka Polska
Montaż bramy na terenie rekreacyjnym 1722.00 0.00 2018 Sierpowo
Zakup kosiarki do trawy 1239.00 0.00 2018 Sierpowo
Zakup artykułów wyposażenia sali wiejskiej, w tym zmywarki 1750.74 0.00 2018 Spławie
Zakup grilla 699.00 0.00 2018 Stara Przysieka Druga
Zakup 2 elementów na plac zabaw 9240.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Budowa oświetlenia na boisku wiejskim 15000.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Zakup krzeseł do sali wiejskiej 1528.40 0.00 2018 Stare Bojanowo
Zakup kosiarki do trawy 13000.00 0.00 2018 Wonieść
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5025.40 0.00 2018 Wonieść
Utwardzenie drogi gminnej 6807.84 0.00 2018 Żegrowo
Zakup 2 bramek oraz równanie terenu rekreacyjnego 15320.00 0.00 2018 Śmigiel - Osiedle nr 4
Zakup elementów wyposażenia dla terenu rekreacyjnego 1688.43 0.00 2017 Żegrowo
Zakup koszulek promujących sołectwo 500.00 0.00 2017 Żegrowo
Doposażenie placu zabaw oraz zakup ławek 10449.98 0.00 2017 Stara Przysieka Druga
Doposażenie świetlicy wiejskiej 6852.79 0.00 2017 Stara Przysieka Pierwsza
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych