fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Przebudowa Przedszkola w Śmiglu 6 515 463.77 500 000.00 2020 Śmigiel
Zakup wyposażenia kuchennego dla Sołectwa Nietążkowo 7 501.76 3 680.00 2020 Nietążkowo
Montaż platformy przychodowej w Urzędzie Miejskim Śmigla 61 876.88 21 487.55 2020 Śmigiel
Budowa chodnika na ul. Leśnej 225 896.56 0 2020 Morownica
Odtworzenie rowów przy drodze 6 150.00 0 2020 Spławie
Remont przepustu 3 075.00 0 2020 Koszanowo
Zakup i montaż gablot sołeckich 11 569.56 0 2020 Parsko, Nietążkowo, Stary Białcz, Morownica, Brońs
Zagospodarowanie skweru przy ul. Wasielewskiego 1 809.53 0 2020 Morownica
Przycięcie krzewów i odrostów dzrew w pasie drogowym drogi gminnej Bronikowo-Boguszyn 21 000.00 0 2020 Bronikowo
Przycięcie gałęzi drzew, krzewów i odrostów drzew w pasach drogowych dróg gminnych 10 000.00 0 2020 Machcin
Przycięcie gałęzi i krzewów w pasie drogi gminnej Spławie-Wonieść 15 610.32 0 2020 Spławie
Umocnienie skarp rowu na ul. Południowej w oraz przebudowa przepustu pod zjazdem 21 470.20 0 2020 Śmigiel
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej 24 846.00 0 2019/2020 Przysieka Polska
Montaż progów zwalniające na ulicach Polnej i Północnej w Śmiglu oraz w drodze Karśnice-Nowym Białczu 27 078.45 0 2020 Śmigiel, Nowy Białcz
Montaż słupków kilometrażowych 1 817.94 0 2020 Księginki
Wykonanie przepustu w pasie drogowym drogi gminnej Sierpowo-Olszewo 2 829.00 0 2020 Sierpowo
Wymiana odwodnienia liniowego na al. Bohaterów i ul. Kilińskiego 8 033.42 0 2020 Śmigiel
Wycinka krzewów i odrostów drzew w pasie dróg wewnętrznych gminnych 21 526.02 0 2020 Księginki
Remont chodnika na ul. Ogrodowej 21 285.95 0 2020 Śmigiel
Wycinka krzewów i odrostów drzew wzdłuż drogi N119 17 347.20 0.00 2020 Parsko/Żydowo
Budowa chodnika na ul. Kościuszki 19 950.78 0.00 2020 Śmigiel
Przebudowa ul. Bruszczewskiej 83 246.15 0.00 20019/2020 Koszanowo
Utwardzenie kruszywem terenu wzdłuż ul. Konopnickiej - parking przy szkole podstawowej 12300.00 0.00 2019 Śmigiel
Przebudowa ul. Paderewskiego 1200000.00 0.00 2019 Śmigiel
Przebudowa ul. Witaszka 319077.76 78750.00 2019 Śmigiel
Wykonanie progów zwalniających na ul. Północnej 14711.05 0.00 2019 Śmigiel
Wykonanie kanalizacji deszczowej 20000.00 0.00 2019 Wonieść
Utwardzenie drogi gminnej 7897.98 0.00 2019 Glińsko
Utwardzenie drogi gminnej 8376.03 0.00 2019 Parsko
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 50620.39 43259.99 2019 Gmina Śmigiel
Doposażenie świetlicy wiejskiej 5279.87 2520.00 2019 Robaczyn
Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 9225.00 4596.30 2019 Bronikowo, Czacz, Stara Przysieka Druga, Stare Boj
Wyposażenie dla jednostki OSP 30437.60 20000.00 2019 Śmigiel
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Śmiglu - Szatnia na medal 196578.35 98200.00 2019 Śmigiel
Powstanie Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony 447867.42 50000.00 2019 Śmigiel
Zakup fortepianu dla Centrum Kultury w Śmiglu 70140.00 43895.00 2019 Śmigiel
Zakup sprzętu komputerowego dla szkoły filialnej w Wonieściu 14000.00 3500.00 2019 Wonieść
Zakup książek dla biblioteki w Bronikowie 5000.00 4000.00 2019 Bronikowo
Utwardzenie drogi gruntowej od ul. Osady do Krętej w Starym Bojanowie 24757.13 0.00 2019 Stare Bojanowo
Zakup niezbędnego wyposażenia dla jednostki OSP Śmigiel 30437.60 20000.00 2019 Śmigiel
Utwardzenie ul. Poprzecznej w Nowej Wsi 8997.45 0 2019 Nowa Wieś
Utwardzenie drogi gminnej do lasu w Bielawach 11281.56 0 2019 Bielawy
Wykonanie chodnika na ul. Wiejskiej w Bronikowie - kolejny etap 22304.24 0 2019 Bronikowo
Zakup kostki w celu utwardzenia placu przy świetlicy w Brońsku 5798.47 0 2019 Brońsko
Zakup kostki na wykonanie chodnika w Karśnicach 12691.55 0 2019 Karśnice
Odtworzenie rowu przy drodze gminnej w Nowym Białczu 8046,76 0 2019 Nowy Białcz
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie 15000.00 0 2019 Poladowo
Utwardzenie drogi gminnej w Żydowie 8145,32 0 2019 Żydowo
Utwardzenie odcinka drogi gminnej przy ul. Poprzecznej w Żegrówku 12777,24 0 2019 Żegrówko
Utwardzenie drogi pomiędzy stawami w Starej Przysiece Drugiej 3877.58 0 2019 Stara Przysieka Druga
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych