fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Paderewskiego 6150.00 0.00 2017 Śmigiel
Odmalowanie oznakowania poziomego 66185.00 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie wjazdu do szkoły przy ul. Mierosławskiego 3934.77 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Krótką 947.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wymiana szyb na przystanku na ul. Leszczyńskiej 822.87 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej na drodze przy oczyszczalni 70005.54 0.00 2017 Koszanowo
Wykonanie drogi od ul. Ariańskiej do ul. Południowej 58321.19 0.00 2017 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Łukomskiego /Półwiejskiej 5154.56 0.00 2017 Śmigiel
Częściowe utwardzenie drogi 2336.75 0.00 2017 Parsko
Zakup ławek i koszy na teren przy targowisku 8323.00 0.00 2017 Śmigiel
Zakup płyt poliwęglanowych w celu zamontowania na przystanku 3700.05 0.00 2017 Poladowo
Wykonanie dodatkowego odwodnienia placu oraz podłączenia rynien przed świetlicą 14548.44 0.00 2017 Glińsko
Naprawa i montaż ławek i stołów przy świetlicy 7500.00 0.00 2017 Jezierzyce
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do świetlicy 13539.53 0.00 2017 Karmin
Malowanie pomieszczeń w świetlicy 5103.85 0.00 2017 Koszanowo
Cyklinowanie oraz lakierowanie podłogi w świetlicy 5000.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wykonanie piłkochwytu przy boisku 6027.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Prace malarskie w świetlicy 13543.47 0.00 2016 Stare Bojanowo
Remont świetlicy 25136.53 0.00 2016 Stary Białcz
Remont świetlicy 18810.23 0.00 2016 Glińsko
Doposażenie kuchni w świetlicy 1567.00 0.00 2016 Glińsko
Doposażenie kuchni w świetlicy 1179.00 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup 2 szt. parasoli ogrodowych 2560.86 0.00 2016 Olszewo
Remont przystanku autobusowego 1478.11 0.00 2016 Bruszczewo
Zakup komody z lustrem do świetlicy 650.00 0.00 2016 Stary Białcz
Zakup odkurzacza i ekspresu do świetlicy 1689.00 0.00 2016 Koszanowo
Zakup rolet na okna w świetlicy 1038.10 0.00 2016 Glińsko
Zakup patelni elektrycznej 2640.00 0.00 2016 Jezierzyce
Zakup patelni elektrycznych do świetlic 11196.00 0.00 2016 Glińsko, Czacz, Stara Przysieka Pierwsza, Żegrówko
Zakup chłodziarki do świetlicy 1159.00 0.00 2016 Nietążkowo
Adaptacja mieszkania socjalnego na potrzeby biblioteki – mapy i dokumentacja techniczna 28689.60 0.00 2016 Nietążkowo
Modernizacja boiska sportowego – dokumentacja techniczna (oświetlenie boiska) 11685.00 0.00 2016 Śmigiel
Remont kaplicy poewangelickiej – remont dachu i naprawa gzymsów, inspektor nadzoru 97634.11 10000.00 2016 Śmigiel
Remont Wiatraka „Pankracy” – prace konserwatorskie i remontowe oraz inspektor nadzoru 105620.68 15000.00 2016 Śmigiel
Nietążkowo wieś na „TAK”- doposażenie sali wiejskiej w Nietążkowie w sprzęt w celu prowadzenia działań edukacyjnych, integracyjnych i promocyjnych 4538.70 2269.35 2016 Nietążkowo
Dobudowa wiaty biesiadnej do budynku świetlicy wiejskiej 73398.05 30000.00 2016 Nowa Wieś
Zakup firan na wyposażenie świetlicy 1078.51 0.00 2016 Nowe Szczepankowo
Zakup okapu do kuchni w świetlicy 269.95 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Zakup rolet materiałowych na okna do świetlicy 1952.00 0.00 2016 Czacz
Zakup firan do świetlicy 1765.00 0.00 2016 Sierpowo
Montaż nagłośnienia w świetlicy 549.00 0.00 2016 Wonieść
Utrzymanie zieleni przy drogach 39244.50 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Zakup materiałów na budowę placu zabaw 2427.06 0.00 2016 Brońsko
Remont wnętrz biblioteki w Centrum Kultury 300000.00 0.00 2017 Śmigiel
Montaż klimatyzatora w świetlicy 10600.00 0.00 2016 Poladowo
Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Starym Bojanowie 41820.00 0.00 2017
Wymiana osprzętu elektrycznego w świetlicy 1200.00 0.00 2016 Poladowo
Przebudowa drogi gminnej Huby II 1394544.38 116250.00 30 listopada 2017 Stara Przysieka Pierwsza
Wymiana grzejnika , tapetowanie, montaż regału w świetlicy 1196.00 0.00 2016 Spławie
Remont ul. Witaszka 200716.01 0.00 2017 Śmigiel
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych