fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 10963.69 0.00 2017 Przysieka Polska
Wykonanie chodnika przy sali wiejskiej 2543.64 0.00 2017 Przysieka Polska
Wykonanie chodnika na ul. Podgórze w Śmiglu 7686,27 0,00 2018 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Leśnej w Nietążkowie - pierwszy etap 6888,00 0,00 2018 Nietążkowo
Budowa parkingu przy przedszkolu w Żegrówku 31656,36 0,00 2017 Żegrówko
Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia biblioteki publicznej wraz z przebudową i budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Nietążkowie 196003.45 122185.08 2017 Nietążkowo
Projekt na wykonanie boiska sportowego 999.99 0.00 2017 Machcin
Zakup kosiarki 1100.01 0.00 2017 Morownica
Ułożenie kostki brukowej wraz z towarem 4428.00 0.00 2017 Morownica
Wykonanie projektu dla ul. Krótkiej 10000.00 0.00 2017 Nietążkowo
Zakup kostki brukowej 1627.29 0.00 2017 Nietążkowo
Remont świetlicy wiejskiej 4489.44 0.00 2017 Nietążkowo
Zakup kosy 2849.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Zakup mebli kuchennych 2952.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Utwardzenie drogi trylinką 7901.18 0.00 2017 Nowa Wieś
Projekt wykonania placu zabaw 999.99 0.00 2017 Nowe Szczepankowo
Zakup parasoli ogrodowych 2741.86 0.00 2017 Nowy Białcz
Zakup i wykonanie ławostołów 3832.00 0.00 2017 Nowy Białcz
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 5950.00 0.00 2017 Olszewo
Wykonanie konstrukcji stalowej dla garażu 1450.00 0.00 2017 Olszewo
Projekt wiaty przy świetlicy 1499.98 0.00 2017 Gniewowo
Zakup kosiarki 5000.00 0.00 2017 Jezierzyce
Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w sprzęt AGD 2044.59 0.00 2017 Jezierzyce
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, zakup lodówki i kuchni elektrycznej 6585.99 0.00 2017 Karmin
Doposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup firan 2282.00 0.00 2017 Karmin
Zakup krzeseł na salę wiejską 2500.00 0.00 2017 Karśnice
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 6150.00 0.00 2017 Karśnice
Zakup ławostołów 2400.00 0.00 2017 Karśnice
Doposażenie sali wiejskiej, m.in. kuchni 2118.11 0.00 2017 Karśnice
Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie rekreacyjnym przy świetlicy 1450.00 0.00 2017 Koszanowo
Remont chodnika na ul. Glinkowej 21468.96 0.00 2017 Koszanowo
Zakup i montaż sprzętu ochrony przeciwpożarowej 1588.57 0.00 2017 Księginki
Zakup parasola ogrodowego i ławostołów 2294.83 0.00 2017 Bielawy
Utrzymanie dróg gminnych 6000.00 0.00 2017 Bielawy
Wykonanie chodnika na ul. Wiejskiej 15800.00 0.00 2017 Bronikowo
Zakup stołów składanych 2000.00 0.00 2017 Bronikowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej 2129.99 0.00 2017 Brońsko
Zakup karuzeli na plac zabaw 5000.00 0.00 2017 Brońsko
Zakup kosiarki 10000.00 0.00 2017 Bruszczewo
Zakup ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej 1759.98 0.00 2017 Bruszczewo
Zakup kosy 2773.99 0.00 2017 Chełkowo
Zakup stołów i grilla oraz lampy solarnej 3921.02 0.00 2017 Chełkowo
Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej 3586.90 0.00 2017 Czacz
Zakup elementów siłowni napowietrznej 6100.00 0.00 2017 Czaczyk
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 2633.58 0.00 2017 Glińsko
Zakup ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej 879.99 0.00 2017 Glińsko
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Widziszewo - Wonieść 297 000,00 0.00 2014 Wonieść
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Widziszewo - Gniewowo 402190.00 0.00 2015 Gniewowo
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Śmigiel - Poladowo 220515.00 0.00 2015 Poladowo, Śmigiel
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Nowa Wieś - Żegrówko - Karśnice 820000.00 0.00 2016 Nowa Wieś, Żegrówko, Karśnice
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych