fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Montaż szafy gospodarczej w świetlicy 701.10 0.00 2016 Nowa Wieś
Przebudowa drogi 7786.28 0.00 2017 Nowa Wieś
Wykonanie blatów kuchennych w świetlicy 705.00 0.00 2016 Karśnice
Zjazd do szkoły 34148.49 0.00 2017 Bronikowo
Montaż rynien na obiekcie wigwamu 1105.00 0.00 2016 Karśnice
Położenie dywanika na drodze do oczyszczalni 217 mb 88000.00 0.00 2017 Śmigiel
Naprawa kotła gazowego w świetlicy 1476.00 0.00 2016 Stare Bojanowo
Przebudowa chodnika i schodów ul. Zdrojowa 25035.01 0.00 2017 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw 999.99 0.00 2016 Stary Białcz
Budowa parkingu na Al. Bohaterów oraz deptaku 120000.00 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie instalacji zasilających na budowę placu zabaw 600.01 0.00 2016 Przysieka Polska
Budowa parkingu na ul. Św. Wita 176219.49 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 2500.00 0.00 2016 Machcin
Przebudowa ul. Ariańskiej 154731.59 0.00 2017 Śmigiel
Zakup elementów placu zabaw 38500.00 0.00 2016 11 miejscowości (nazwy w opisie)
Przebudowa drogi gminnej 256521.50 0.00 2017 Glińsko
Wykonanie ławostołów 4000.00 0.00 2016 Żegrówko
Przebudowa drogi Nowy Białcz-Karśnice 1678977.00 1317148.00 2017 Nowy Białcz - Karśnice
Wymiana drzwi w świetlicy 1870.00 0.00 2016 Bruszczewo
Adaptacja mieszkania socjalnego na potrzeby biblioteki – koszty prac budowlanych , instalacji, wyposażenia 196003.45 145000.00 2017 Nietążkowo
Montaż furtki na placu zabaw 900.00 0.00 2016 Czacz
Modernizacja boiska sportowego w Śmiglu 373009,99 172500.00 2017 Śmigiel
Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy 1000.00 0.00 2016 Karmin
Kaplica poewangelicka – naprawa tynków wewnętrznych z odtworzeniem okna prezbiterium, naprawa posadzki , okien, drzwi, schodów , balkonów , elewacji i instalacji elektrycznej, koszty ogrzewania gazowego, inspektor nadzoru 189107.95 0.00 2017 Śmigiel
Remont przystanku i malowanie ławek przy świetlicy 1095.22 0.00 2016 Glińsko
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Śmiglu: Centrum Kultury i Szkoły Podstawowej, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną 6286282.71 4260526.44 2016/2017 Śmigiel
Opracowanie projektu placu zabaw 1999.98 0.00 2016 Brońsko, Gniewowo
Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu (mapy dla celów opiniodawczych+ dokumentacja) 7516.25 0.00 2016/2017 Czacz
Wykonanie posadzki w świetlicy 30424.19 0.00 2016 Brońsko
Budowa trybun na stadionie w Śmiglu – wykonanie map do celów opiniodawczych, mapa do celów projektowo-budowlanych 7024.25 0.00 2016/2017 Śmigiel
Remont kominka w świetlicy 8300.00 0.00 2016 Morownica
Remont nawierzchni na ul. Ojca św. Jana Pawła II 184500.00 0.00 2016 Śmigiel
Montaż pieca c.o. w świetlicy 10000.00 0.00 2016 Glińsko
Budowa kanalizacji sanitarnej 2294852.42 0.00 2016 Bronikowo, Glińsko
Montaż pieca c.o. w świetlicy 6350.00 0.00 2016 Karśnice
Zakup i montaż szafy chłodniczej w świetlicy 5445.21 0.00 2016 Sierpowo
Remont kuchni i wc w świetlicy 6478.11 0.00 2016 Nowa Wieś
Przyłączenie instalacji elektrycznej do budynku w świetlicy 4651.10 0.00 2016 Przysieka Polska
Wykonanie prac remontowych w świetlicy 27060.00 0.00 2016 Spławie
Doposażenie placów zabaw 12550.01 0.00 2016 Gniewowo, Karmin
Renowacja podłogi sali wiejskiej 10158.45 0.00 2016 Karśnice
Ogrodzenie placu zabaw 1389.63 0.00 2016 Brońsko
Wykonanie wiaty oraz stołu na skwerze przy drodze 5900.00 0.00 2016 Morownica
Wykonanie przejścia z kostki brukowej do skweru 11628.04 0.00 2016 Stare Bojanowo
Remont przepustu 1599.00 0.00 2016 Sierpowo
Remont przepustu 1230.00 0.00 2016 Zygmuntowo
Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego i projektu kanalizacji deszczowej na przebudowę ul. Leszczyńskiej 47970.00 0.00 2016 Śmigiel, Nietążkowo
Wykonanie projektu na przebudowę drogi gminnej Karśnice-Nowy Białcz 17220.00 0.00 2016 Karśnice, Nowy Białcz
Wykonanie parkingu na ul. Ojca Św. Jana Pawła II 32000.00 0.00 2016 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Czaczyku 19680.00 0.00 2016 Czaczyk
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych