fb
20 października 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

 

 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu  informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Gmina Śmigiel rozważa przystąpienie do Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Osobami posiadającymi:
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573) albo
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.
Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Śmiglu tel. 65 518 09 69.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych