Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej

16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

3.      Wolne głosy i wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia.

  

                                            Przewodnicząca Komisji

                                          /-/ Arleta Adamczak–Puk