Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej

23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

3.      Wolne głosy i wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia.

 

                                              Przewodnicząca Komisji

                                           /-/ Arleta Adamczak – Puk