Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Planowania i Rozwoju

24 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Rozwoju.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie pism skierowanych na komisje.

3.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały na sesje.

4.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

5.      Wolne głosy i wnioski.

6.      Zakończenie posiedzenia.

 

                                             Przewodniczący Komisji

                                             /-/ Sławomir Grzelczyk