Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

3.      Wolne głosy i wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia.

 

                                Przewodnicząca Komisji

                                  /-/ Anna Jaworska