Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

8 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie sprawozdań opisowych złożonych przez jednostki oraz sprawozdań finansowych.

3.      Wolne głosy i wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia.

 

                                                            Przewodnicząca Komisji

                                                              /-/ Anna Jaworska