Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

3.      Wolne głosy i wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia.

 

                                            Przewodniczący Komisji

                                                  /-/ Lech Żak