Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska

19 kwietnia  2018 r  (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska.  

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

3.      Wolne głosy i wnioski.

4.      Zakończenie posiedzenia.

 

                                          Przewodniczący Komisji

                                             /-/ Alfred Splisteser