fb Wirtualny spacer
07 stycznia 2019

Urząd Pracy ma możliwość pozyskania pieniędzy dla pracodawców zainteresowanych finansowaniem szkolenia pracowników i pracodawców

Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z tym prosimy pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym pracowników o rozeznanie potrzeb w tym zakresie.  

Środki te będzie można przeznaczyć na następujące działania określone na 2019 rok przez  Radę Rynku Pracy:

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.

wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
Wnioskodawca powinien przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
Wnioskodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy,
a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy oczekuje na Państwa zapotrzebowanie w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. Informacja  może zostać przekazana listownie, faxem lub pocztą e-mail na adres: d.nowak@koscian.praca.gov.pl.

Informacja powinna zawierać kwotę środków oraz liczbę osób dla których planowane są działania z zakresu kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje jednocześnie, że zgłoszone zapotrzebowanie nie stanowi podstawy do przyznania środków pracodawcom, a stanowi jedynie podstawę do oszacowania tego zapotrzebowania.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych