fb Wirtualny spacer
16 lutego 2021

Zakład Komunalny w Śmiglu zakończył realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych..."

„Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie”.

Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o. zakończył realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie”.

Celem głównym przedsięwzięcia było uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej oraz warunków bytowych poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Śmigiel.

W ramach projektu:

- wybudowano 9,44 km sieci kanalizacji sanitarnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie. Inwestorem dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko” była gmina Śmigiel. W wyniku zawartego porozumienia ze Spółką gmina Śmigiel otrzymała zwrot poniesionych kosztów w kwocie: 2 162 325,56 zł,

- przebudowano i wyremontowano przepompownię wody w Karminie, która miała warunkowe dopuszczenie do użytku, dzięki realizacji inwestycji obiekt może być normalnie użytkowany,

- zautomatyzowano proces oczyszczania ścieków, poprzez budowę systemu optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i dozowania polielektrolitu, w celu zwiększenia wydajności oczyszczalni ścieków, oszczędności energii elektrycznej i zapotrzebowania na środki chemiczne,

- wybudowano instalację do płukania piasku, w celu zminimalizowania ilości odpadów, dzięki odseparowaniu od piasku frakcji organicznej, piasek będzie mógł być wykorzystywany do dalszych celów.

- wybudowano mechaniczną kompostownię, dzięki której w wyniku obróbki termicznej osadu z oczyszczalni i wsadu biodegradowalnego (np. słomy, trawy) powstaje kompost, który uzyskał wpis na listę nawozów i może być wykorzystywany do nawożenia terenów zielonych,

- dostarczono pojazd specjalistyczny WUKO wyposażony w nowoczesny system odzysku wody – recykling.

Umowa o dofinansowanie została podpisana przez Spółkę w dniu 6 lipca 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 21 634 784,11 zł, natomiast wartość bezzwrotnej dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosła 10 831 997,00 zł. W dniu 28 lutego 2020 r. została również podpisana umowa pożyczki na częściowe sfinansowanie wkładu własnego projektu w kwocie 5 616 000,00 zł.

ZWK

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych