fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Wykonanie przejść dla pieszych w obrębie targowiska 8130.47 0.00 2016 Śmigiel
Remont cząstkowy ul. Leśnej 4443.41 0.00 2016 Nietążkowo
Wykonanie przejść dla pieszych na ul. Farnej 2583.00 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika 7358.60 0.00 2016 Nadolnik
Wykonanie gablot informacyjnych 2459.34 0.00 2016 Czaczyk
Zakup desek na wykonanie ławki przy świetlicy 2011.05 0.00 2015 Morownica
Zakup stołów z ławkami do świetlicy 579.99 0.00 2015 Karśnice
Konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw 1350.00 0.00 2015 Koszanowo
Remont chodnika przy ul .Kościuszki 164099.11 0.00 2015 Śmigiel
Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Południowej 38410.02 0.00 2015 Śmigiel
Remont dachu na budynku harcówki 50000.00 0.00 2015 Śmigiel
Docieplanie dachu nad wc i wymiana drzwi w świetlicy 3488.00 0.00 2015 Stara Przysieka Pierwsza
Remont łazienki w świetlicy 2300.00 0.00 2015 Spławie
Wykonanie stojaków na ubrania z montażem w świetlicy 1320.00 0.00 2015 Nowe Szczepankowo
Ułożenie kostki przed świetlicą 3493.20 0.00 2015 Gniewowo
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy 2868.21 0.00 2015 Wonieść
Wykonanie placu zabaw 4593.63 0.00 2015 Olszewo
Wykonanie placu zabaw 5749.99 0.0 2015 Karmin
Opracowanie dokumentacji na budowę wiaty 750.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy 10927.31 0.00 2015 Karśnice
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 5634.00 0.00 2015 Sierpowo
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy 3257.04 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw 2500.00 0.00 2015 Wydorowo
Montaż klimatyzatora w świetlicy 8600.00 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie 4 ławostołów 11582.15 0.00 2015 Żegrówko
Wykonanie wentylacji dachowej na budynku w świetlicy 1476.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie stołów do świetlicy 5790.00 0.00 2015 Czacz
Zakup stołu do kuchni w świetlicy 1080.00 0.00 2015 Robaczyn
Wykonanie płotu betonowego przy sali wiejskiej 6418.14 0.00 2015 Nietążkowo
Posadzenie krzewów ozdobnych przed świetlicą 750.00 0.00 2015 Czacz
Wymiana okien w świetlicy 1357.92 0.00 2015 Machcin
Doposażenie placu zabaw 2200.00 0.00 2015 Koszanowo
Doposażenie placu zabaw 3800.00 0.00 2015 Wydorowo
Zakup stołów do świetlicy 1559.98 0.00 2015 Stary Białcz
Zakup kosiarki 1015.99 0.00 2015 Karmin
Zakup rolet do świetlicy 1185.00 2015 2015 Nietążkowo
Zakup pieca do kuchni w świetlicy 1199.00 0.00 2015 Bronikowo
Zakup telewizora do świetlicy z uchwytem 1579.00 0.00 2015 Spławie
Zakup ławek na wyposażenie placów zabaw 2899.97 0.00 2015 Parsko, Machcin
Montaż bujaka i huśtawki do placu zabaw 2300.00 0.00 2015 Parsko
Zakup kosiarki 3200.00 0.00 2015 Robaczyn
Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie świetlicy 1890.00 0.00 2015 Spławie
Montaż piłkochwytów na boisku 1206.63 0.00 2015 Olszewo
Ustawienie krawężników i ścieków 60360.04 0,00 2014 Wonieść
Utwardzenie ul. Polnej 24501.00 0,00 2014 Czacz
Wykonanie chodnika na ul. Kilińskiego 114975.63 0,00 2014 Śmigiel
Remont budynku wiejskiego 29939.92 0,00 2014 Spławie
Projekt Robaczyn na sportowo 4218.00 4218,00 2014 Robaczyn
Zakup wraz z montażem elementów placu zabaw 24753.12 15848.57 2014 Czacz
Budowa placu zabaw 8846.50 5167.68 2014 Żegrówko
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych