fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 336597.74 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Równanie dróg – ścinka poboczy 117863.11 0.00 2015 Gmina Śmigiel
Zakup kostki brukowej i krawężników 24800.00 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przejazdu ul. Kilińskiego 11384.25 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie kratki ściekowej – ul. Leśna 2706.00 0.00 2015 Morownica
Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej 7250.46 0.00 2015 Morownica
Wykonanie studni chłonnej odpływu w ul. Akacjowej 3690.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych 14999.97 0.00 2015 Śmigiel
Naprawa kanalizacji deszczowej 11967.90 0.00 2015 Stare Bojanowo
Wykonanie odwodnienia przy parkingu Urzędu Miejskiego 1617.63 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przejścia dla pieszych przy przedszkolu – ul. Leszczyńska 7022.69 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie drenażu chodnika na ul. Podgórnej 968.50 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie przepustu w drodze 615.00 0.00 2015 Wydorowo
Wykonanie przełożenia chodnika 4463.78 0.00 2015 Glińsko
Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie parkingu na ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1845.00 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie połączenia drogi betonowej z gruntową na ulicach Paderewskiego i Winnickiej 11555.24 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie odwodnienia ścieku 526.00 0.00 2015 Poladowo
Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej gruntowej 28162.08 0.00 2015 Nowy Białcz
Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie przepustu 1000.00 0.00 2015 Parsko
Opracowanie projektu budowlanego na przejazd przez tory – wjazd na działkę gminną przy ul. Staszica i Kilińskiego 4311.15 0.00 2015 Śmigiel
Montaż kratki ściekowej w drodze przy świetlicy 898.55 0.00 2015 Robaczyn
Montaż gablot 5711.14 0.00 2015 Machcin, Żegrowo
Renowacja słupków wokół targowiska 2249.15 0.00 2015 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na Placu Wojska Polskiego 18942.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Głównej 8823.29 0,00 2014 Stare Bojanowo
Budowa kanalizacji deszczowej 566649.00 0,00 2014 Poladowo
Wykonanie chodnika na ul. Wierzbowej 7558.00 0,00 2014 Koszanowo
Wykonanie chodnika na ul. Polnej 7158.00 0,00 2014 Koszanowo
Remont chodnika na ul. Leszczyńskiej 21803.00 0,00 2014 Śmigiel
Remont ul. Kraszewskiego 36038.00 0,00 2014 Śmigiel
Skwer w Morownicy 11254.00 0,00 2014 Morownica
Remont parkingu przy szkole 93961.00 0,00 2014 Stare Bojanowo
Wykonanie chodnika 20442.00 0,00 2014 Przysieka Polska
Wykonanie zatoki postojowej 46102.00 0,00 2014 Spławie
Wykonanie chodnika 38198.00 0,00 2014 Wonieść
Wykonanie projektu dla ul. Małej 93961.00 0,00 2014 Stare Bojanowo
Wykonanie chodnika na ul. Skarzyńskiego 41875.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie utwardzenia płytami na ul. Łepkowicza 91208.00 0,00 2014 Śmigiel
Remont nawierzchni na ul. Polnej 67588.00 0,00 2014 Śmigiel
Remont nawierzchni na ul. Południowej 34317.00 0,00 2014 Śmigiel
Wykonanie chodnika 14067.00 0,00 2014 Machcin
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych