fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Remont pomieszczeń klubu seniora przy świetlicy wiejskiej 25000.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 9700.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Montaż ogrodzenia przy szkole 7999.99 0.00 2022 Wonieść
Wykonanie odwodnienia na ul. Leśnej 38866.95 0.00 2022 Nietążkowo
Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej 28500.00 0.00 2022 Nietążkowo
Zakup i dostawa ławek 800.00 0.00 2022 Nietążkowo
Remont sali wiejskiej 17492.59 0.00 2022 Bruszczewo
Zakup wyposażenia kuchennego do sali wiejskiej 10966.98 6300.00 2022 Bruszczewo
Remont sali wiejskiej 18002.61 0.00 2022 Bronikowo
Zakup namiotu 6488.25 0.00 2022 Bronikowo
Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej 4990.00 0.00 2022 Bronikowo
Wykonanie zjazdu na teren rekreacyjny 14000.00 0.00 2022 Bielawy
Budowa oświetlenia ulicznego 170292,15 0.00 2022 Bronikowo
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 5200.00 0.00 2022 Brońsko
Budowa chodnika 11891.64 0.00 2022 Brońsko
Zakup i dostawa bramki 2472.60 0.00 2022 Chełkowo
Remont pomieszczeń budynku szatniowo-magazynowego LUKS w Starym Bojanowie 191244.45 95000.00 2022 Stare Bojanowo
Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej 241 954.03 0.00 2021/2022 Śmigiel
Modernizacja świetlicy wiejskiej 343495.87 0.00 2022 Sierpowo
Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych z wyposażeniem 153381.00 0.00 2022 Gmina Śmigiel
Zakup sprzętu oraz wyposażenia do sali wiejskiej 13400.00 0.00 2022 Sierpowo
Wykonanie mebli do sali wiejskiej 4200.00 0.00 2022 Sierpowo
Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP 699972.01 0.00 2020-2022 Wonieść
Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej 72324.00 40670.00 2022 Poladowo
Zakup bramek do piłki nożnej/ ręcznej oraz piłkochwytów 13801.20 0.00 2022 Przysieka Polska
Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej 12115.00 0.00 2022 Przysieka Polska
Zakup tablicy informacyjnej 2000.00 0.00 2022 Przysieka Polska
Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego przy ul. Kozielskiego 34120.97 0.00 2022 Śmigiel
Zakup i montaż elementów muzycznej krainy 37900.00 0.00 2022 Śmigiel
Modernizacja OSP 95169.70 0.00 2022 Stare Bojanowo
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel 3008249.85 1701056.72 2021/2022 Śmigiel, Nietążkowo
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: Deptak edukacyjno-rekreacyjny 30 324.79 0.00 2021 Śmigiel
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: plac zabaw z elementami skateparku 79 930.09 0.00 2020/2021 Śmigiel
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 418 077.00 110 625.00 2021 Parsko
Modernizacja stadionu miejskiego 939 962.53 300 000.00 2021 Śmigiel
Budowa odcinka chodnika na ul. Wiejskiej 30 631.31 0.00 2021 Bronikowo
Zakup traktora - kosiarki na potrzeby sołectwa 12 000.00 0.00 2021 Stare Bojanowo
Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa 12 879.00 0.00 2021 Stara Przysieka Druga
Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Poladowo - Morownica 2 845 359.00 1 696420.43 2020/2021 Poladowo, Morownica
Przebudowa ul. Dworcowej 371 009.39 0.00 2021 Stare Bojanowo
Przebudowa przepustu pod drogą gminną 53 524.43 0.00 2021 Parsko
Przebudowa ul. Bruszczewskiej 145 326.87 0.00 2021/2022 Koszanowo
Montaż platformy przyschodowej w budynku OPS 72 850.00 23 166.50 2021 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Sikorskiego 39 975.92 0.00 2021 Śmigiel
Remont przepustu 18 501.99 0.00 2021 Robaczyn
Remont elewacji budynku przy stadionie 16 198.88 0.00 2021 Śmigiel
Utwardzenie ścieżki do placu zabaw 12 359.81 0.00 2021 Czacz
Zakup gablot sołeckich 5 596.50 0.00 2021 Bruszczewo, Jezierzyce, Koszanowo, Żegrówko
Remont podłogi w sali wiejskiej 12 592.54 0.00 2021 Jezierzyce
Budowa chodnika na ul. Leśnej - opracowanie dokumentacji oraz zakup części materiałów 21 361.41 0.00 2021 Morownica
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych