fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Śmigla 16 236.00 0.00 2020 Śmigiel
Wykonanie odcinka chodnika i wjazdów na ul. Glinkowej 8 721.47 0.00 2020 Koszanowo
Remont chodnika i utwoorzenie przejścia dla pieszych na ul. Leszczyńskiej 15 917.04 0.00 2020 Nietążkowo
Remont chodnika i utwoorzenie przejścia dla pieszych na Al. Bohaterów 7 977.90 0.00 2020 Śmigiel
Remont ul. Stawowej 37 992,24 0.00 2020 Śmigiel
Remont skrzyżowania ulic Łukomskiego i Lipowej 13 604.64 0.00 2020 Śmigiel
Remont odcinka chodnika na ul. Południowej 11 167.79 0.00 2020 Śmigiel
Zakup i montaż wiat przystankowych 13 284.00 0.00 2020 Nietążkowo, Stare Bojanowo
Przebudowa odcinka ulicy Konopnickiej 298 924.66 0.00 2020 Śmigiel
Przebudowa ul. Mierosławskiego 734 831.28 252 342.00 2020 Śmigiel
Budowa odcinka chodnika na ul. Morownickiej 15 044.27 0.00 2020 Bronikowo
Przebudowa z rozbudową istniejącego przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną 6 515 463.77 500 000.00 2019/2020 Śmigiel
Budowa ogrodzenia na boisku 49 225.83 0.00 2020 Stare Bojanowo
Rozbudowa zaplecza rekreacyjno-sportowego na terenie Osiedla nr 4 18 823.92 0.00 2020 Śmigiel
Dokumentacja projektowa na "Remont zabytkowego muru cmentarza poewangelickiego w Śmiglu" 49 081.10 0.00 2020 Śmigiel
Budowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 39 873.36 0.00 2020 Śmigiel
Przebudowa drogi gminnej nr 590041 "Aleja Czereśniowa" Stare Bojanowo-Olszewo 384 463.56 225 000.00 2020 Olszewo
Budowa strefy street workout na terenie Parku Miejskiego w Śmiglu 30 217.98 0.00 2020 Śmigiel
Zakup kostki brukowej w celu zagospodarowania terenu rekreacyjnego 10 981.44 2020 Bielawy
Budowa odcinka chodnika na ul. Wiejskiej 28 693.64 0.00 2020 Bronikowo
Zakup kostki brukowej na potrzeby sołectwa 7 318.50 0.00 2020 Brońsko
Montaż platformy przychodowej w Urzędzie Miejskim Śmigla 61 876.88 21 487.55 2020 Śmigiel
Zakup wyposażenia kuchennego dla Sołectwa Nietążkowo 7 501.76 3 680.00 2020 Nietążkowo
Przebudowa Przedszkola w Śmiglu 6 515 463.77 500 000.00 2020 Śmigiel
Renowacja grobu rozstrzelanych w 1939 r. w Śmiglu 59 716.50 38 000.00 2020 Śmigiel
Remont pomieszczeń sanitariatów klubu sportowego Grom Czacz 99 984.62 49 992.00 2020 Czacz
Zakup laptopów na potrzeby nauki zdalnej - Zdalna Szkoła 79 800.00 79 800.00 2020 Gmina Śmigiel
Zakup laptopów, ruterów i kart abonamentowych na potrzeby nauki zdalnej - Zdalna szkoła + 91 332.42 91 332.42 2021 Gmina Śmigiel
Montaż słupków kilometrażowych 1 817.94 0 2020 Księginki
Montaż progów zwalniające na ulicach Polnej i Północnej w Śmiglu oraz w drodze Karśnice-Nowym Białczu 27 078.45 0 2020 Śmigiel, Nowy Białcz
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej 24 846.00 0 2019/2020 Przysieka Polska
Umocnienie skarp rowu na ul. Południowej w oraz przebudowa przepustu pod zjazdem 21 470.20 0 2020 Śmigiel
Przycięcie gałęzi i krzewów w pasie drogi gminnej Spławie-Wonieść 15 610.32 0 2020 Spławie
Przycięcie gałęzi drzew, krzewów i odrostów drzew w pasach drogowych dróg gminnych 10 000.00 0 2020 Machcin
Przycięcie krzewów i odrostów dzrew w pasie drogowym drogi gminnej Bronikowo-Boguszyn 21 000.00 0 2020 Bronikowo
Zagospodarowanie skweru przy ul. Wasielewskiego 1 809.53 0 2020 Morownica
Zakup i montaż gablot sołeckich 11 569.56 0 2020 Parsko, Nietążkowo, Stary Białcz, Morownica, Brońs
Remont przepustu 3 075.00 0 2020 Koszanowo
Odtworzenie rowów przy drodze 6 150.00 0 2020 Spławie
Budowa chodnika na ul. Leśnej 225 896.56 0 2020 Morownica
Remont chodnika na ul. Ogrodowej 21 285.95 0 2020 Śmigiel
Wycinka krzewów i odrostów drzew w pasie dróg wewnętrznych gminnych 21 526.02 0 2020 Księginki
Wymiana odwodnienia liniowego na al. Bohaterów i ul. Kilińskiego 8 033.42 0 2020 Śmigiel
Wykonanie przepustu w pasie drogowym drogi gminnej Sierpowo-Olszewo 2 829.00 0 2020 Sierpowo
Przebudowa ul. Bruszczewskiej 83 246.15 0.00 20019/2020 Koszanowo
Budowa chodnika na ul. Kościuszki 19 950.78 0.00 2020 Śmigiel
Wycinka krzewów i odrostów drzew wzdłuż drogi N119 17 347.20 0.00 2020 Parsko/Żydowo
Przebudowa ul. Paderewskiego 1200000.00 0.00 2019 Śmigiel
Przebudowa ul. Witaszka 319077.76 78750.00 2019 Śmigiel
Utwardzenie kruszywem terenu wzdłuż ul. Konopnickiej - parking przy szkole podstawowej 12300.00 0.00 2019 Śmigiel
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych