fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 9700.00 0.00 2022 Stare Bojanowo
Montaż ogrodzenia przy szkole 7999.99 0.00 2022 Wonieść
Wykonanie odwodnienia na ul. Leśnej 38866.95 0.00 2022 Nietążkowo
Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej 28500.00 0.00 2022 Nietążkowo
Zakup i dostawa ławek 800.00 0.00 2022 Nietążkowo
Remont sali wiejskiej 17492.59 0.00 2022 Bruszczewo
Zakup wyposażenia kuchennego do sali wiejskiej 10966.98 6300.00 2022 Bruszczewo
Remont sali wiejskiej 18002.61 0.00 2022 Bronikowo
Zakup namiotu 6488.25 0.00 2022 Bronikowo
Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej 4990.00 0.00 2022 Bronikowo
Wykonanie zjazdu na teren rekreacyjny 14000.00 0.00 2022 Bielawy
Budowa oświetlenia ulicznego 170292,15 0.00 2022 Bronikowo
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 5200.00 0.00 2022 Brońsko
Budowa chodnika 11891.64 0.00 2022 Brońsko
Zakup i dostawa bramki 2472.60 0.00 2022 Chełkowo
Zakup i dostawa elementu placu zabaw 3250.00 0.00 2022 Chełkowo
Zakup i dostawa elementu placu zabaw 3690.00 0.00 2022 Czaczyk
Zakup ławek 2100.00 0.00 2022 Glińsko
Zakup tablicy informacyjnej 2000.00 0.00 2022 Glińsko
Zakup sprzętu do sali wiejskiej 7500.00 0.00 2022 Glińsko
Remont sali wiejskiej 7380.00 0.00 2022 Jezierzyce
Wykonanie skweru 2900.00 0.00 2022 Jezierzyce
Utwardzenie drogi gminnej 20000.00 0.00 2022 Karśnice
Przebudowa ul. Bruszczewskiej 105000.00 0.00 2022 Koszanowo
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 28000.00 0.00 2022 Machcin
Remont sali wiejskiej z wymianą okien 16850.00 0.00 2022 Machcin
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 18200.00 0.00 2022 Nietążkowo
Zakup i dostawa elementów siłowni napowietrznej 6150.00 0.00 2022 Nowe Szczepankowo
Zakup i dostawa ławek 2040.00 0.00 2022 Nowe Szczepankowo
Remont sali wiejskiej 5535.00 0.00 2022 Olszewo
Zakup i montaż lamp solarnych 9610.00 0.00 2022 Olszewo
Zakup i dostawa ławek 1280.00 0.00 2022 Olszewo
Zakup kostki brukowej 2361.00 0.00 2022 Olszewo
Zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej 12300.00 0.00 2022 Robaczyn
Wycinka gałęzi, drzew i krzewów 41000.00 0.00 2022 Spławie
Budowa wiaty rekreacyjnej 16000.00 0.00 2022 Spławie
Remont pomieszczeń budynku szatniowo-magazynowego LUKS w Starym Bojanowie 191244.45 95000.00 2022 Stare Bojanowo
Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej 241 954.03 0.00 2021/2022 Śmigiel
Modernizacja świetlicy wiejskiej 343495.87 0.00 2022 Sierpowo
Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych z wyposażeniem 153381.00 0.00 2022 Gmina Śmigiel
Zakup sprzętu oraz wyposażenia do sali wiejskiej 13400.00 0.00 2022 Sierpowo
Wykonanie mebli do sali wiejskiej 4200.00 0.00 2022 Sierpowo
Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP 699972.01 0.00 2020-2022 Wonieść
Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej 72324.00 40670.00 2022 Poladowo
Zakup bramek do piłki nożnej/ ręcznej oraz piłkochwytów 13801.20 0.00 2022 Przysieka Polska
Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej 12115.00 0.00 2022 Przysieka Polska
Zakup tablicy informacyjnej 2000.00 0.00 2022 Przysieka Polska
Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego przy ul. Kozielskiego 34120.97 0.00 2022 Śmigiel
Zakup i montaż elementów muzycznej krainy 37900.00 0.00 2022 Śmigiel
Modernizacja OSP 95169.70 0.00 2022 Stare Bojanowo
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych