fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Zakup kosiarki 7360.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup szafy chłodniczej 7832.60 0,00 2017 Stare Bojanowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej 5890.82 0,00 2017 Stary Białcz
Zakup i montaż elementów wyposażenia terenu rekreacyjnego 1450.00 0.00 2017 Stary Białcz
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w wym wyposażenia placu zabaw 13507.33 0.00 2017 Przysieka Polska
Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup krzeseł 5470.37 0.00 2017 Sierpowo
Zagospodarowanie przy świetlicy terenu rekreacyjnego 3443.38 0.00 2017 Sierpowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej 3662.68 0.00 2017 Spławie
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym wykonanie projektu 8064.98 0.00 2017 Spławie
Utwardzenie terenu przy świetlicy 15000.00 0.00 2017 Wonieść
Zakup stołów i ławek 2079.99 0.00 2017 Wonieść
Wykonanie części wiaty biesiadnej 11150.66 0.00 2017 Wydorowo
Równanie i utwardzenie drogi gminnej 6100.00 0.00 2017 Zygmuntowo
Utrzymanie drogi gminnej 5533.77 0.00 2017 Żydowo
Wykonanie uliczki z płyt chodnikowych (przy ul. Św. Wita na wysokości nr 9) 6913.08 0.00 2018 Śmigiel
Przebudowa ul. Rudnickiego 339915.04 0,00 2018 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Dworskiej 15250,77 0 2018 Koszanowo
Wykonanie zjazdu na ul. Wiatrakową 9432.26 0,00 2018 Śmigiel
Utwardzenie drogi wzdłuż torów kolejowych od ul. Szkolnej do ul. Krętej 44882.70 0.00 2018 Stare Bojanowo
Odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych 16863.12 0.00 2018 Parsko
Remont chodnika na ul. Glinkowej 94511.28 0.00 2017 Koszanowo
Remont chodnika na ul. Glinkowej 139938.43 0.00 2018 Koszanowo
Zakup krzeseł na salę wiejską 4800.00 0.00 2017 Poladowo
Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej 8000.00 0.00 2017 Poladowo
Dostawa gruzu pod drogę gminną 8700.00 0.00 2017 Parsko
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 10963.69 0.00 2017 Przysieka Polska
Wykonanie chodnika przy sali wiejskiej 2543.64 0.00 2017 Przysieka Polska
Wykonanie chodnika na ul. Podgórze w Śmiglu 7686,27 0,00 2018 Śmigiel
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Leśnej w Nietążkowie - pierwszy etap 6888,00 0,00 2018 Nietążkowo
Budowa parkingu przy przedszkolu w Żegrówku 31656,36 0,00 2017 Żegrówko
Zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia biblioteki publicznej wraz z przebudową i budową podjazdu dla niepełnosprawnych w Nietążkowie 196003.45 122185.08 2017 Nietążkowo
Projekt na wykonanie boiska sportowego 999.99 0.00 2017 Machcin
Zakup kosiarki 1100.01 0.00 2017 Morownica
Ułożenie kostki brukowej wraz z towarem 4428.00 0.00 2017 Morownica
Wykonanie projektu dla ul. Krótkiej 10000.00 0.00 2017 Nietążkowo
Zakup kostki brukowej 1627.29 0.00 2017 Nietążkowo
Remont świetlicy wiejskiej 4489.44 0.00 2017 Nietążkowo
Zakup kosy 2849.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Zakup mebli kuchennych 2952.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Utwardzenie drogi trylinką 7901.18 0.00 2017 Nowa Wieś
Projekt wykonania placu zabaw 999.99 0.00 2017 Nowe Szczepankowo
Zakup parasoli ogrodowych 2741.86 0.00 2017 Nowy Białcz
Zakup i wykonanie ławostołów 3832.00 0.00 2017 Nowy Białcz
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 5950.00 0.00 2017 Olszewo
Wykonanie konstrukcji stalowej dla garażu 1450.00 0.00 2017 Olszewo
Projekt wiaty przy świetlicy 1499.98 0.00 2017 Gniewowo
Zakup kosiarki 5000.00 0.00 2017 Jezierzyce
Doposażenie świetlicy wiejskiej m.in. w sprzęt AGD 2044.59 0.00 2017 Jezierzyce
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, zakup lodówki i kuchni elektrycznej 6585.99 0.00 2017 Karmin
Doposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup firan 2282.00 0.00 2017 Karmin
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych