fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Utwardzenie ul. Poprzecznej w Nowej Wsi 8997.45 0 2019 Nowa Wieś
Odtworzenie rowu przy drodze gminnej w Nowym Białczu 8046,76 0 2019 Nowy Białcz
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie 15000.00 0 2019 Poladowo
Utwardzenie drogi pomiędzy stawami w Starej Przysiece Drugiej 3877.58 0 2019 Stara Przysieka Druga
Utwardzenie drogi gminnej w Żegrowie 7316.77 0 2019 Żegrowo
Utwardzenie odcinka drogi gminnej przy ul. Poprzecznej w Żegrówku 12777,24 0 2019 Żegrówko
Utwardzenie drogi gminnej w Żydowie 8145,32 0 2019 Żydowo
Przebudowa ul. Krótkiej w Nietążkowie 375192.15 0 2019 Nietążkowo
Modernizacja drogi w Nadolniku 47232.00 0 2019
Remont chodnika na ul. Kościuszki w Śmiglu 381418.44 0 2019 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Sikorskiego 52836.75 0 2019 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Kędzierskiego 33491.28 0 2019 Śmigiel
Remont chodnika w Starym Białczu 40147.20 0 2019 Stary Białcz
Wykonanie rowu przy drodze gminnej w Machcinie 36408.00 0 2019 Machcin
Odtworzenie i oczyszczenie rowu w pasie drogowym na ul. Polnej w Nowej Wsi oraz wykonanie przepustów 26887.80 0 2019 Nowa Wieś
Utwardzenie ul. Leśnej w Żegrówku 3 etap (ostatni) 35000.00 0 2019 Żegrówko
Budowa chodnika w Spławiu 77490.00 0.00 2019 Spławie
Budowa chodnika na ul. Osady w Starym Bojanowie 43807.31 0.00 2019 Stare Bojanowo
Zakup wyposażenia dla OSP - w celu likwidacji skutków awarii 61920.13 32000.00 2018 Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo i Nietąż
Wykonanie ścieżki edukacyjnej 46281.00 43966.00 2018 Śmigiel
Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP 84040.00 83199.60 2018 Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo, Nietążk
Zamontowanie Ławki Niepodległości dla samorządów 48510,40 23261.76 2018 Koszanowo
Zakup książek dla bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 18102.78 14480.00 2018 Śmigiel, Stara Przysieka Druga, Wonieść
Zakup wyposażenia komputerowego dla szkół "Aktywna Tablica" 67500.00 54000.00 2018 Stare Bojanowo, Bronikowo, Czacz, Stara Przysieka
Remont pomników Powstańców Wielkopolskich 87870.00 67000.00 2018 Śmigiel, Czacz
Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu 355519.75 139192.08 2018 Śmigiel
Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu 230215.81 131716.83 2018/2019 Czacz
Wykonanie muralu 21450.00 10000.00 2018 Śmigiel
Instalacja systemu monitorowania jakości powietrza oraz zakup detektorów pomiaru pyłów 16904.70 8425.35 2018 Gmina Śmigiel
Budowa ścieżki edukacyjnej 46281.00 43966,00 2018 Śmigiel
Montaż słupków elastycznych i azylu dla pieszych na ul. Kościańskiej 14384.85 0.00 2018 Śmigiel
Wykonanie i montaż 2 ławek w parku im. Barbary Chłapowskiej w Koszanowie 1202.35 0.00 2018 Koszanowo
Dostawa i montaż stacji samoobsługowej do rowerów 13320.90 0.00 2018 Śmigiel, Stare Bojanowo, Czacz
Przetrasowanie drogi i odtworzenie rowu 12300.00 0.00 2018 Nadolnik
Zakup materiałów budowlanych na inwestycje drogowe na drogach powiatowych 55235.17 0.00 2018 Machcin, Bronikowo, Stare Bojanowo, Jezierzyce
Modernizacja przejść dla pieszych w Śmiglu w obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej w Śmiglu 62550.00 50000.00 2018 Śmigiel
Wykonanie chodnika na deptaku łączącym ul. Fechnera z ulicą Kościuszki 89076.49 0.00 2018 Śmigiel
Utwardzenie drogi w Bielawach 9818.92 0.00 2018 Bielawy
Wykonanie dalszej części chodnika na ul. Wiejskiej 19137.53 0.00 2018 Bronikowo
Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej 18065.01 0.00 2018 Nadolnik
Wykonanie chodnika w Glińsku 7999.92 0.00 2018 Glińsko
Zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Machcinie 3000.00 0.00 2018 Machcin
Wykonanie chodnika w Nowym Białczu 6765.00 0.00 2018 Nowy Białcz
Zakup kruszywa na utwardzenie drogi w Parsku 10567.70 0.00 2018 Parsko
Utwardzenie odcinaka ul. Leśnej w Żegrówku 14414.04 0.00 2018 Żegrówko
Utwardzenie drogi gminnej w Żydowie 7372.66 0.00 2018 Żydowo
Przebudowa drogi Podśmigiel - Bronikowo 20000.00 0.00 2018 Gmina
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych 3075.00 0.00 2018 Stare Bojanowo
Remont dwóch przystanków przy drodze krajowej w Wydorowie 14911.46 0.00 2018 Wydorowo
Umocnienie rowu na ul. Rolnej 10455.00 0.00 2018 Śmigiel
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych