fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Doposażenie świetlicy wiejskiej, m.in. zakup firan 2282.00 0.00 2017 Karmin
Zakup krzeseł na salę wiejską 2500.00 0.00 2017 Karśnice
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw 6150.00 0.00 2017 Karśnice
Zakup ławostołów 2400.00 0.00 2017 Karśnice
Doposażenie sali wiejskiej, m.in. kuchni 2118.11 0.00 2017 Karśnice
Prace konserwacyjne i pielęgnacyjne na terenie rekreacyjnym przy świetlicy 1450.00 0.00 2017 Koszanowo
Remont chodnika na ul. Glinkowej 21468.96 0.00 2017 Koszanowo
Zakup i montaż sprzętu ochrony przeciwpożarowej 1588.57 0.00 2017 Księginki
Zakup parasola ogrodowego i ławostołów 2294.83 0.00 2017 Bielawy
Utrzymanie dróg gminnych 6000.00 0.00 2017 Bielawy
Wykonanie chodnika na ul. Wiejskiej 15800.00 0.00 2017 Bronikowo
Zakup stołów składanych 2000.00 0.00 2017 Bronikowo
Doposażenie świetlicy wiejskiej 2129.99 0.00 2017 Brońsko
Zakup karuzeli na plac zabaw 5000.00 0.00 2017 Brońsko
Zakup kosiarki 10000.00 0.00 2017 Bruszczewo
Zakup ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej 1759.98 0.00 2017 Bruszczewo
Zakup kosy 2773.99 0.00 2017 Chełkowo
Zakup stołów i grilla oraz lampy solarnej 3921.02 0.00 2017 Chełkowo
Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej 3586.90 0.00 2017 Czacz
Zakup elementów siłowni napowietrznej 6100.00 0.00 2017 Czaczyk
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 2633.58 0.00 2017 Glińsko
Zakup ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej 879.99 0.00 2017 Glińsko
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Widziszewo - Wonieść 297 000,00 0.00 2014 Wonieść
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Widziszewo - Gniewowo 402190.00 0.00 2015 Gniewowo
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Śmigiel - Poladowo 220515.00 0.00 2015 Poladowo, Śmigiel
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę ciągu dróg powiatowych Nowa Wieś - Żegrówko - Karśnice 820000.00 0.00 2016 Nowa Wieś, Żegrówko, Karśnice
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Koszanowo - Stare Bojanowo 500000.00 0.00 2016 Koszanowo, Stare Bojanowo
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi powiatowej Boguszyn - Bronikowo - Nietążkowo 6075000.00 0.00 2017/2018 Bronikowo, Nietążkowo
Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na zadania drogowe dla dróg powiatowych na terenie Gminy Śmigiel 500000.00 0.00 2017 Gmina Śmigiel
Projekt: Praktyczna lekcja historii Gra Miejska w Śmiglu 6400.00 5400.00 2017 Gmina Śmigiel
Naprawa elementów parku przy ul. Północnej i Pl. Wojska Polskiego 8683.44 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie drogi gruntowej 4305.00 0.00 2017 Bruszczewo
Plac rekreacji 8602.30 0.00 2017 Stare Bojanowo
Utwardzenie drogi gruntowej 14145.00 0.00 2017 Wonieść
Dostawa wraz z montażem znaków aktywnych STOP na ul. Lipowej , ul. Kilińskiego 18450.00 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie drogi 4920.00 0.00 2017 Robaczyn
Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Leśna 36900.00 0.00 2017 Nietążkowo
Wykonanie i montaż stojaków rowerowych ul.: Bohaterów, Konopnickiej 1992.60 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych 7626.00 0.00 2017 Brońsko, Śmigiel ul. Kilińskiego, Machcin
Utwardzenie drogi przy schronisku 861.00 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie dróg ul. Ogrodowa, Okrężna, Polna 30750.00 0.00 2017 Stare Bojanowo
Utwardzenie dróg ul. Kręta 8610.00 0.00 2017 Śmigiel
Utwardzenie drogi ul Leśna zjazd na ul. Topolową 1476.00 0.00 2017 Nietążkowo
Zakup i montaż 12 blokad parkingowych na targowisku 3786.95 0.00 2017 Śmigiel
Wykonanie przejścia dla pieszych 2448.61 0.00 2017 Stare Bojanowo
Wykonanie przepustu 492.00 0.00 2017 Spławie
Wykonanie studni chłonnej na ul. Akacjowej 3075.00 0.00 2017 Nowa Wieś
Montaż barier łańcuchowych 2253.50 0.00 2017 Bronikowo
Naprawa przepustu 1045.50 0.00 2017 Spławie
Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Bruszczewskiej 3663.62 0.00 2017 Przysieka Polska
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych