fb Wirtualny spacer

Nasze inwestycje

Nazwa
Wartość
inwestycji
Wartość
dofinansowania
Rok
Miejscowość
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nietążkowo- Boguszyn oraz zakup map do celów projektowych 158916.00 0.00 2016 Nietążkowo, Boguszyn
Przebudowa drogi gminnej 662300.00 0.00 2016 Glińsko
Przebudowa targowiska 950000.00 0.00 2016 Śmigiel
Budowa przepustu na rzece Samica 83700.00 0.00 2016 Czacz
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 19065.00 0.00 2016 Stara Przysieka Pierwsza
Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Morownickiej i ul. Wodnej 20295.00 0.00 2016 Śmigiel
Opracowanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego i ul. Konopnickiej 22140.00 0.00 2016 Śmigiel
Równanie dróg, ścinka poboczy 112301.60 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem 144542.04 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Zakup oznakowania pionowego dróg 16856.65 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Odnowienie oznakowania pionowego dróg 32206.14 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 70690.12 0.00 2016 Gmina Śmigiel
Wykonanie i zamontowanie elementów ogrodzenia przy świetlicy 4010.00 0.00 2015 Nietążkowo
Wymiana opraw oświetlenia w budynku świetlicy 920.00 0.00 2015 Stara Przysieka Pierwsza
Wykonanie instalacji c.o. i stolarki drzwiowej oraz przeróbka instalacji elektrycznej w świetlicy 11685.00 0.00 2015 Glińsko
Wykonanie prac przy kanalizacji wewnętrznej w świetlicy 7380.00 0.00 2015 Bruszczewo
Malowanie pomieszczeń w świetlicy 700.10 0.00 2015 Morownica
Opracowanie dokumentacji projektowej 6396.00 0.00 2015 Nowa Wieś
Rozbudowa świetlicy 60775.75 0.00 2015 Spławie
Wykonanie boiska 4806.00 0.00 2015 Stare Bojanowo
Remont chodnika przy ul. Iwaszkiewicza 17493.11 0.00 2016 Śmigiel
Montaż gabloty ogłoszeniowej 1568.25 0.00 2016 Wonieść
Remont chodnika ul. Południowa 41916.15 0.00 2016 Śmigiel
Remont przystanku autobusowego 3490.00 0.00 2016 Parsko
Wykonanie chodnika przy ul. Mierosławskiego 66980.97 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika przy ul. Kolejowej 65279.61 0.00 2016 Stare Bojanowo
Remont chodnika przy ul. Słowackiego 132268.22 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika przy ul. Prusa 119064.51 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie chodnika przy ul. Krasickiego 72083.69 0.00 2016 Śmigiel
Przebudowa ul. Polnej w Czaczu, ul. Dworskiej w Koszanowie, ul.Głównej w Bielawach 965541.20 123000.00 2016 Czacz, Koszanowo, Bielawy
Montaż gablot na sołectwach 25405.65 0.0 2016 Gmina Śmigiel
Wykonanie dodatkowego chodnika na ul. Przysieckiej 4957.45 0.0 2016 Bruszczewo
Przebudowa ul. Świętego Wita w Śmiglu i ul. Bruszczewskiej w Koszanowie 1547662.64 0.00 2016 Śmigiel, Koszanowo
Przebudowa chodnika ul. Przysiecka 125856.77 0.00 2016 Bruszczewo
Remont chodnika 21342.75 0.00 2016 Wonieść
Przebudowa ul. Wyspiańskiego 416415.11 0.00 2016 Śmigiel
Przebudowa ul. Ariańskiej 750540.02 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Farnej 37861.60 0.00 2016 Śmigiel
Remont chodnika na ul. Południowej 41916.15 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie chodnika na ul. Ojca św. Jana Pawła II 45924.57 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie nawierzchni z trylinki ul. Kraszewskiego 41591.66 0.00 2016 Śmigiel
Skwer, ułożenie kostki brukowej 6663.19 0.00 2016 Stare Bojanowo
Zakup materiałów na nawierzchnię placu do gier i zabaw ulicznych 92393.66 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej 5865.69 0.00 2016 Stare Bojanowo
Przełożenie chodnika ul. Kościuszki – przejście do szkoły 21748.81 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie krawężników ulicznych ul. Ojca św. Jana Pawła II 16410.17 0.00 2016 Śmigiel
Remont przystanków autobusowych 4763.20 0.00 2016 Morownica, Jezierzyce, Parsko
Wykonanie projektu na przebudowę parkingu na ul. Św. Wita 9840.00 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie remontu schodów w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki przy posesji nr 9 1873.56 0.00 2016 Śmigiel
Wykonanie przejść dla pieszych w obrębie targowiska 8130.47 0.00 2016 Śmigiel
Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych