Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały na sesję.
  3. Zapoznanie się z działalnością Straży Miejskiej i Policji w Śmiglu.
  4. Zapoznanie się ze stanem mieszkań komunalnych zarządzanych przez ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji 

/-/ Lech Żak