Facebook
Youtube

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

4 grudnia  2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, a także projektu WPF na lata 2018-2025.

3.      Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.

4.      Wolne głosy i wnioski.

5.      Zakończenie posiedzenia

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                  /-/ Lech Żak