Facebook
Youtube

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej Śmigla

12 września 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00 odbędzie się Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji Rady.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za I półrocze 2017 r.
  3. Omówienie spraw bieżących.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

/-/ Wiesław Kasperski