Facebook
Youtube realizowane projekty

Awaria sieci wodociągowej - Śmigiel ul.: Kraszewskiego, Iwaszkiewicza, Orzeszkowej, Wyspiańskiego, Słowackiego

Uwaga Mieszkańcy

 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SPÓŁKA  Z O.O. INFORMUJE, ŻE Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI

Śmigiel

ulice Kraszewskiego, Iwaszkiewicza, Orzeszkowej, Wyspiańskiego, Słowackiego

 

W DNIU 07.09.2018

NASTĄPIŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY

ORAZ OKRESOWE POGORSZENIE JAKOŚCI DOSTARCZANEJ WODY  

PO WZNOWIENIU  DOSTAWY.

USUWANIE AWARII MOŻE POTRWAĆ DO GODZIN POPOŁUDNIOWYCH

WZNOWIENIE DOSTAWY WODY NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE  PO USUNIĘCIU AWARII

ZA NIEDOGODNOŚCI I UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY PITNEJ  PRZEPRASZAMY.

 

 

                                                                   Prezes  Zarządu

                                                              (-) Violetta Gładysiak