fb Wirtualny spacer

Wnioski o ustanowienie "koperty"

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Ograniczonego Postoju w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o ustanowienie dla nich zastrzeżonego miejsca postojowego, tzw. „koperty”, dla celów w/w działalności gospodarczej.

  1. Ustanowienie „koperty” odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Wzór wniosku – załącznik nr 4,
  2. Do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu lub mapkę z zaznaczonym miejscem, w którym ma zostać ustanowione zastrzeżone miejsce postojowe,
  3. Wniosek należy złożyć w siedzibie Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o., 
    ul. Łukomskiego 19,
  4. Informacje o rozpatrzeniu wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 728 339 272,
  5. Procedury związane z utworzeniem „koperty” mogą trwać do 30 dni (w przypadku złożenia wniosku bez projektu organizacji ruchu czas może się wydłużyć)
  6. „Koperta” może być ustanowiona na minimum 6 miesięcy,
  7. Koszty utworzenia, oznakowania i utrzymania „koperty” ponosi Wnioskodawca.

Prada Outlet www.pradaoutletss.com

 

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych