fb

Wnioski o ustanowienie "koperty"

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Strefy Ograniczonego Postoju w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o ustanowienie dla nich zastrzeżonego miejsca postojowego, tzw. „koperty”, dla celów w/w działalności gospodarczej.

  1. Ustanowienie „koperty” odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Wzór wniosku – załącznik nr 4,
  2. Do wniosku należy dołączyć projekt organizacji ruchu lub mapkę z zaznaczonym miejscem, w którym ma zostać ustanowione zastrzeżone miejsce postojowe,
  3. Wniosek należy złożyć w siedzibie Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o., 
    ul. Łukomskiego 19,
  4. Informacje o rozpatrzeniu wniosku można uzyskać pod numerem telefonu 728 339 272,
  5. Procedury związane z utworzeniem „koperty” mogą trwać do 30 dni (w przypadku złożenia wniosku bez projektu organizacji ruchu czas może się wydłużyć)
  6. „Koperta” może być ustanowiona na minimum 6 miesięcy,
  7. Koszty utworzenia, oznakowania i utrzymania „koperty” ponosi Wnioskodawca.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych