fb

Oferta inwestycyjna

Gmina Śmigiel położona jest w Województwie Wielkopolskim na trasie E-5 łączącej Poznań z Wrocławiem. Od stolicy Wielkopolski oddalona jest o 50 km. Usytuowanie oraz przychylność władz samorządowych daje duże szanse dla rozwoju strefy gospodarczej.

Ziemię Śmigielską zamieszkuje ponad 17 tysięcy mieszkańców, z czego prawie 7 tysięcy to mieszkańcy miasta. Stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 3%. Prosperuje tu prężnie kilkanaście większych podmiotów m.in. firma ALVO, tworząca nowoczesne rozwiązania i wyposażenie do bloków operacyjnych i innych pomieszczeń szpitalnych, „Hoffmann-Polen” – producent sprężyn, „SPA” – przetwórstwo spożywcze, „Sterna” - wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych oraz ślusarstwo precyzyjne, „FKS” – producent okuć i klamek, "Polcopper" - hurtowy obrot złomem i przerób złomu, "Michel" - producent pasz, czy „Urpol” – autoryzowana stacja obsługi ciągników rolniczych i kilkaset drobnych przedsiębiorców.

Gmina w ostatnich latach poczyniła wiele inwestycji, które znacznie rozbudowały i polepszyły istniejącą infrastrukturę, a tym samym stworzyły dogodne warunki dla inwestorów. W 2007 roku na rozbudowę samorząd wydał 6,5 mln. złotych z czego 17% stanowiła infrastruktura wodno-kanalizacyjna, a aż 57% infrastruktura drogowa.

Trwają przygotowania do skanalizowania całego miasta oraz ośmiu wsi z wykorzystaniem na ten cel środków unijnych. Niebawem również na obszarze gminy powstaną siłownie wiatrowe.

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy, w 2014 roku Rada Miejska Śmigla podjęła uchwałę przewidującą zwolnienia z podatków od nieruchomości. Zwolnienie przysługuje na okres 1 roku, jeżeli utworzono od 3 do 10 nowych miejsc pracy, 2 lata w przypadku od 11 do 15 miejsc pracy, 3 lata od 16 do 20 miejsc pracy, 4 lata od 21 do 25 miejsc pracy, 5 lat od 26 do 50 miejsc pracy, 7 lat od 51-100 miejsc pracy, 10 lat powyżej 100 nowo utworzonych miejsc pracy.

Poza wytypowanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gruntem w Przysiece Polskiej z przeznaczeniem pod zorganizowaną działalność gospodarczą, wiosną 2008 r. wytyczono na ten cel dwa kolejne obszary, które są własnością prywatną. Największy jest teren położony w obrębie wsi Koszanowo – jego powierzchnia wynosi 32 ha. Zlokalizowany jest w pobliżu planowanego węzła trasy ekspresowej S-5. Kolejny grunt - w Poladowie - o powierzchni 10 ha położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej i gminnej. W Przysiece Polskiej właścicielem gruntu jest gmina. Jego powierzchnia to 7,5 ha. W bliskim sąsiedztwie przebiega linia kolejowa Poznań-Wrocław.

Śmigiel szczyci się piękną historią. Jest miastem położonym na wzgórzach, na których niegdyś budowano wiatraki. Doskonale prosperowali młynarze, piekarze, włókiennicy i piwowarzy. Rzemiosło rozwijało się pomyślniej niż na innych obszarach. Dziś także możemy z dumą powiedzieć, że jest to Gmina rozwijająca się dynamicznie, która ma wiele do zaoferowania.

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych