fb Wirtualny spacer

Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel (FEWP)

Tytuł projektu:
Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel

Numer projektu:
FEWP.01.03-IZ.00-0008/23

Termin realizacji:
14.06.2023 r. – 30.06.2025 r.

Wartość projektu:

 • Całkowita wartość projektu: 1 855 697, 43 zł
 • Kwota dofinansowania UE: 1 298 988,20 zł

Cel projektu:
Rozwój, poprawa dostępności i jakości e-usług i e-zasobów publicznych poprzez wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Śmigiel.

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup, wdrożenie i dostosowanie nowych rozwiązań elektronicznej administracji publicznej oraz cyfryzacja back-office poprzez: wymianę systemu dziedzinowego (SD), wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (EZD), wdrożenie systemu elektronicznego biura obsługi interesanta, dostosowanie dotychczas użytkowanego środowiska pracy do właściwości nowego systemu oraz zakup niezbędnego sprzętu informatycznego (ŚT) i oprogramowania narzędziowego (WNiP). W ramach projektu nastąpi również implementacja centrum elektronicznych usług publicznych, które będzie stanowiło dedykowany portal e-usług publicznych wraz z aplikacją mobilną, systemem kontaktu oraz powiadamiania dla klientów urzędu.

W projekcie zaplanowano także szkolenia dla pracowników JST w przedmiocie obsługi i funkcjonalności wdrożonego systemu informatycznego, a także (jako element dodatkowy) zakup środków trwałych (ŚT) i oprogramowania (WNiP) w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa wdrażanych e-usług i systemu informatycznego oraz szkolenia w obszarze cyberbezpieczeństwa,

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • Zadanie 1. Przygotowanie Studium Wykonalności
 • Zadanie 2. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego
 • Zadanie 3. Budowa platformy elektronicznych usług publicznych
 • Zadanie 4. Dostosowanie obecnego środowiska do nowych modułów
 • Zadanie 5. Szkolenia dla pracowników
 • Zadanie 6. Usługi doradcze w zakresie wdrożenia i realizacji projektu
 • Zadanie 7. Promocja projektu

 

Grupy docelowe:

 • Pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla,
 • Przedsiębiorcy,
 • Mieszkańcy Gminy Śmigiel oraz osoby posiadające grunt na tym obszarze,
 • Inwestorzy.

 

Wykaz e-usług, które zostaną udostępnione w wyniku realizacji projektu:

 • E-usługa nr 1: Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 • E-usługa nr 2: Elektroniczna obsługa podatku rolnego od osób fizycznych
 • E-usługa nr 3: Elektroniczna obsługa podatku leśnego od osób fizycznych
 • E-usługa nr 4: Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości od osób prawnych
 • E-usługa nr 5: Elektroniczna obsługa podatku rolnego od osób prawnych
 • E-usługa nr 6: Elektroniczna obsługa podatku leśnego od osób prawnych
 • E-usługa nr 7: Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych
 • E-usługa nr 8: Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy
 • E-usługa nr 9: Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • E-usługa nr 10: Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania
 • E-usługa nr 11: Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności
 • E-usługa nr 12: eKorespondencja

 

Efekty projektu:

 • Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych – 1 szt.
 • Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych – 1 szt.
 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 12 szt.
 • Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane prywatne on-line – 1 szt.
 • Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa – 1 szt.
 • Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FS/FST) – 0 szt.
 • Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego/dane prywatne – 2 szt.

 

Rezultaty projektu:

 • Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych - 352 użytkownicy / rok (2026).

 

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027, w ramach Priorytetu 1: Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych